Agendawijzer

Huisartsenzorg (gesprekstafel)

Raadsnummer: rg234/2022

Geschreven op: 07-10-2022 | Laatst bewerkt op: 14-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van stethoscoop op de borst van een zorgverlener.

Hoe is het gesteld met de huisartsenzorg in Almere. Wat kan de raad eventueel doen?

13 oktober 2022 - carrousel

In een open gesprek kunnen raadleden met de deskundigen en onderling hun kennis vergroten.

Het verslag van deze bespreking is nog niet voltooid en volgt later.

Waar gaat het over?

Een raadslid organiseert een gesprekstafel Tijdens een Gesprekstafel wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden. over huisartsenzorg. Het is namelijk duidelijk dat die onder druk staat. Er zijn Almeerders die geen eigen huisarts meer hebben. Soms zijn er wachttijden voor een afspraak. Het komt voor dat mensen niet de juiste zorg (kunnen) krijgen op het moment dat het nodig is.

De raad 'gaat' niet over de huisartsenzorg, dat doen de organisaties in de gezondheidszorg. Maar toegankelijkheid van de zorg is voor de volksvertegenwoordigers wel degelijk een aandachtspunt. Vooral als blijkt dat de vanzelfsprekendheid van de beschikbaarheid van zorg in het geding is. Het is dus nodig om te doorzien wat daar de consequenties van kunnen zijn en wat de raad wél aan mogelijkheden heeft om er iets aan te doen.

Hoe het precies gesteld is met de huisartsenzorg in Almere en wat de raad moet weten en kan bijdragen is het onderwerp van deze gesprekstafel. Drie deskundigen uit de Almeerse zorg komen met de raad het onderwerp doorgronden. Ook voor inwoners een heel interessante bijeenkomst dus.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsleden organiseren een gesprekstafel zélf en vragen de agendering aan bij het presidium.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 13 oktober 2022.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: gezondheid
Raadsnummer : rg234/2022