Agendawijzer

In gesprek met Tomin groep

Raadsnummer:

Geschreven op: 09-02-2024 | Laatst bewerkt op: 09-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Tomin

Samen sterk: De Tomingroep en de toekomst van werk in Almere

  1.  

Waar gaat het over?

De Tomingroep, een samenwerking van meerdere gemeenten waaronder Almere, helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk. Dit initiatief, ondersteund door de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, biedt professionele begeleiding en een beschutte werkomgeving. Het doel is om deze inwoners te ontwikkelen en voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Het gesprek tussen de gemeenteraad en de Tomingroep richt zich op de waarde van de Tomingroep voor Almere en hoe deze waarde vergroot kan worden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad ziet het belang van jaarlijkse ontmoetingen met regionale partners om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dergelijke initiatieven. Het gesprek biedt een platform voor verdieping van regionale vraagstukken, zoals de arbeidsmarktontwikkelingen, de impact van de Tomingroep op de Almeerse economie, en de succesvolle aanpak van het activeren van bijstandsgerechtigden. Het geeft ook de raad de gelegenheid om te reflecteren op de samenwerking en communicatie met de Tomingroep en tussen de gemeenten onderling.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=tomingroep


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

?De Tomingroep heeft aan de hand van cijfers de raad meegenomen in de werking en effectiviteit van het samenwerkingsverband. Verschillende vragen zijn door de aanwezige raadsleden gesteld, waardoor een beter beeld ontstond op zowel de effectiviteit als doelmatigheid van de samenwerking.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags:
Raadsnummer :