Agendawijzer

20-05-2022

Inkoop jeugdhulp 2

Meisje op schommel

Met de inkoopstrategie kan de gemeente de jeugdhulp sturen. Een aantal partijen is benieuwd waarom het college College = college van B&W juist voor een vorm van financiering heeft gekozen waar de raad niet achter staat.

2 juni 2022 - carrousel, afgerond.

Sommigen jongeren hebben wat hulp nodig om hun weg in het leven te vinden. Die hulp moet door goede professionals worden geboden. De gemeente betaalt daarvoor. Daarom moet ze bij die zorgverleners zorg 'inkopen'. Dat betekent: voor een periode afspraken maken over de zorg die die organisaties gaan bieden en hoeveel dat mag gaan kosten. Kortom: de gemeente moet als een goede onderhandelaar met zorgaanbieders in gesprek. U snapt dat er verschillende belangen spelen bij zo'n inkoopproces en het voor de gemeente niet zo handig is als dat nu allemaal bekend wordt. Maar tegelijk moet de raad (uw vertegenwoordiger in het stadsbestuur) de gemeente wel vertellen wat hij belangrijk vindt en controleren of de gemeente het goed doet. Daarom praat de raad er met de wethouder over, maar gebeurt dat in beslotenheid.
Deze vergadering was voor het grootste deel besloten en we kunnen u er dus weinig over vertellen. Behalve dan dat het een goede bespreking was en dat de raad en de wethouder het eens werden over de aanpak. Daarmee is het onderwerp afgerond.

Waar gaat het over?

Al een paar keer eerder sprak de raad over de jeugdzorg. In januari 2022 besloot hij over de inkoopstrategie van jeugdzorg voor kinderen die thuis en dus niet in een instelling wonen. Met een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. gaf de raad toen aan dat hij vindt dat P*Q financiering* van deze zorg een aantal nadelen met zich meebrengt. Er is weinig sturing mogelijk op kwaliteit en op kosten. Toch koos de gemeente voor deze vorm van financiering. Een aantal fracties wil weten waarom.

Waarom praat de raad hierover?

De raad wil weten waarom het college toch kiest voor (voornamelijk) P*Q financiering voor Regionale inkoop van jeugdzorg en hoe zij zorgt voor een goede kwaliteit van de zorg en grip op de kosten. Ook zijn de raadsleden benieuwd hoe de raad aangehaakt blijft in deze.

Waar vind ik de stukken?

* P*Q financiering betekent dat de gemeente een prijs per product (=dienst, activiteit of geheel traject) afspreekt met de zorgaanbieders en ook hoeveel zij van de producten zij wil afnemen. Daaromheen worden vaak extra eisen over toezicht en kwaliteit afgesproken. Voor complexe diensten als jeugdzorg zijn nieuwe manieren van financiering mogelijk om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
2022-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jeugdzorg
Raadsnummer : RG107/2022