Agendawijzer

30-03-2022

Jaarverslag integriteit

Foto van diamant

Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt.

7 april 2022 - carrousel, afgerond

Goede bespreking. Tijd nemen om stil te staan bij vraag hoe doen we het. Dan is het goed als er weinig te bespreken is. Tegelijkertijd geldt dat je over dit onderwerp in gesprek moet blijven. Iedereen heeft namelijk een eigen moreel kompas en de tijden veranderen. Een vraagpunt dat naar voor kwam was bijvoorbeeld: hoe kijk je aan tegen het vertegenwoordigen van je eigen buurt of wijk in de raad. Kan dat wel? Enkele raadsleden stelden voor om hier op een later moment met elkaar door te praten. Ook het punt van geheimhouding werd besproken. Enkele partijen gaven aan om afspraken hierover nog duidelijker te willen vastleggen, omdat het nog té vaak voor komt dat dit mis gaat. De burgemeester vertelde later dit jaar de gedragscode te willen actualiseren, ook omdat dit jaar naar verwachting een nieuwe wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Dan komt het onderwerp opnieuw op de agenda van de raad.

Waar gaat het over?

In 2016 stelden raad en college College = college van B&W gedragscodes vast op het gebied van integriteit, met daarbij de afspraak dat de burgemeester jaarlijks met de raad praat over integriteit in het algemeen en de naleving van de gedragscodes door de raad en het college in het bijzonder. Ook moet het college jaarlijks verantwoording afleggen aan de raad over het gevoerde ambtelijke integriteitsbeleid. Dat gaat dus over hoe de ambtenaren in dienst van de gemeente het hebben gedaan.

Waarop praat de raad hierover?

In de bespreking informeert het college de raad. Maar omdat ook het voornemen bestaat dit jaar de gedragscodes te actualiseren, kan de raad vanavond -indien gewenst- hiervoor ook aandachtspunten meegeven.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 7 april.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur
Raadsnummer : rg-99/2022