Agendawijzer

Jaarverslagen integriteit 2023

Raadsnummer: 24084

Geschreven op: 27-03-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Overdrachtelijke afbeelding van integriteit met een hand die dominostenen stopt

Bewaken van integriteit: Terugblik op 2023

Waar gaat het over?

Het document behandelt de jaarlijkse bespreking van de naleving van de gedragscodes voor integriteit binnen de gemeente Almere. Deze gedragscodes zijn vastgesteld voor raadsleden, de burgemeester, wethouders en ambtelijke medewerkers, met als doel de bestuurlijke en ambtelijke integriteit te waarborgen. In 2023 zijn er diverse activiteiten ondernomen om integriteit binnen de gemeente te bevorderen, zoals het bespreken van de nieuwe Gedragscode integriteit, het registreren van geschenken aan raadsleden, en het afleggen van de eed of belofte door nieuwe gemeentemedewerkers. Ook zijn er adviesgesprekken gevoerd door de vertrouwenspersoon en is er aandacht gevraagd voor punten zoals de omgang met informatie en onderlinge relaties binnen de gemeente.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de jaarverslagen integriteit om het bewustzijn en de handhaving van integriteitsnormen binnen de gemeente te waarborgen. Door jaarlijks te reflecteren op de naleving van de gedragscodes en het delen van ontwikkelingen en observaties, wordt getracht een cultuur van openheid, transparantie en ethisch handelen te bevorderen. Dit gesprek onderstreept het belang van integriteit voor een gezonde bestuurlijke en ambtelijke omgeving, en biedt de mogelijkheid om samen te werken aan continue verbetering op dit vlak.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24084


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een korte vervolgbespreking waar de raad een paar verduidelijkingsvragen stelde aan de indieners. De wethouder gaf aan de motie te zien als ondersteuning van de bestaande praktijk, waar het aantal dienstauto’s al is teruggebracht van drie naar twee. Voor het overige werden naast de kanttekeningen bij het gebruik van dienstauto’s ook de voordelen aangegeven. Bij het in de motie gevraagde onderzoek zal dit alles worden gewogen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.