Agendawijzer

Jeugdcriminaliteit

Raadsnummer: 23251

Geschreven op: 05-10-2023 | Laatst bewerkt op: 05-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Een deskundige presenteert in de raadzaal

De straatcultuur en online cultuur vermengen met elkaar. Dat leidt tot problemen. Hoe hou je dat tegen?


Waar gaat het over?

Het is best een heel verhaal. Lees daarvoor het agendavoorstel zelf, maar we vatten het een beetje samen. In Almere leven veel jongeren. Een kwart van onze inwoners is jonger dan 20 jaar. Over de groep 12 tot 18-jarigen zijn nogal wat zorgen. De cijfers over jeugdcriminaliteit gaan omlaag, maar de jeugdcultuur verhardt en daders worden steeds jonger. Wat vroeger alleen 'op straat' gebeurde, komt steeds meer de scholen in. 

Een van de oorzaken van de verharding is de 'online' wereld. De werkelijkheid van de straat en die van online zijn voor veel jongeren een hybride straatwereld. Dat betekent dat ook hulpverleners zich in beide dimensies moeten begeven; op straat en online dus. In deze bespreking krijgt de raad informatie en uitleg en kan hij van gedachten wisselen met deskundigen op dit gebied.

  • Jeroen van de Broek (criminoloog aan Erasmus Universiteit).  
  • Judith Snider (jeugdagent basisteam Stad-Haven) 
  • Bertien Hoek (directeur PRO Almere) 
  • Annemarie Mikkers en Latrell Ceeder (Jongerenwerkers De Schoor) 
Waarom praat de raad hierover?

Drie raadsleden willen onderzoeken op welke oplossingen er kunnen zijn om de slechte ontwikkelingen tegen te gaan.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

De raad praat met enige regelmaat over jongeren en criminaliteit. Soms puur over dat onderwerp, maar vaak ook in als onderdeel van een andere bespreking. 

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=jeugdcriminaliteit&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

12 oktober 2023 - De bespreking begon met een presentie waarin de raadsleden een aantal woorden te zien kregen. Het waren woorden uit straattaal van jongeren met de vraag: wat betekent dit? Niet iedereen wist direct de betekenis. Terwijl daar wél de uitdaging ligt; begrijpen van de taal om te begrijpen in welke leefwereld jongeren verkeren, zie presentator Jeroen van de Broek. Hij benoemde ook het onderscheid tussen de wereld van de straat en de onderwereld. In de wereld van de straat gaat het om identiteit, imago, gezien willen worden wat in de bredere samenleving niet lukt. In de onderwereld is het primaire doel geld verdienen, juist om niet gezien te worden. Hier past alleen repressie. Maar de straatwereld vraagt om een andere aanpak. Ook omdat de straat symbolische waarde heeft en er verschuiving en vermenging is naar de online wereld. In beleid en uitvoering is daar verbetering mogelijk.

Hierna was er een panelgesprek met professionals uit de stad. Zij herkenden het beeld en verfijnden dat voor Almere. En gaven ook aan wat goed gaat en welke uitdagingen er zijn in de samenwerking (mensen en middelen). De raad stelde de nodige vragen en nam alle informatie dankbaar tot zich. 

Hiermee is het onderwerp voldoende besproken en afgerond.