Agendawijzer

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Raadsnummer: rg328/2022

Geschreven op: 10-11-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Zorgzame omhelzing

17 november, de raad wil beter kunnen toezien en (eventueel) bijsturen op de jeugdzorg.

Waar gaat het over?

Op 6 oktober stuurde het college College = college van B&W de rapportage over de uitvoering van jeugdzorg in het eerste halfjaar van 2022 naar de raad. Vijf partijen grijpen deze gelegenheid aan om met de raad en het college in gesprek te gaan over de rapportage, de totstandkoming hiervan en over wat er ontbreekt. Volgens de indieners is de raad op deze manier onvoldoende in staat om te sturen op de jeugdzorg, terwijl de kwaliteit van de jeugdzorg onvoldoende is en de kosten steeds weer oplopen. Ze vinden dat ze zo niet kunnen toezien op de uitvoering van de aanbevelingen uit een eerder rekenkamerrapport. Daarnaast vinden de indieners dat de rapportage een te beperkte uitvoering is van de eerder aangenomen motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. RG-128, waarin de raad heeft aangegeven wat hij in de rapportage wil kunnen vinden. 

Het presidium tipt de raadsleden (en de inwoners) op eerder georganiseerde leerateliers onder de noemer ‘Anders monitoren in het sociaal domein’ (17 september 2021 en 3 juni 2022).  

De stukken:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=jeugdzorg&sort=date_desc&filters=year:FILTER%231(2022)


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

17 november - De raad was duidelijk: ze ervaren de rapportages niet als helder en overzichtelijk. Ze missen betekenisvolle informatie, cijfers en het belang daarvan en ook de context rond dit zo belangrijke thema. In het verleden was er wel een rapportage met een duidelijke stoplichtstructuur. Er kwamen heel wat vragen op. Hoe kunnen we komen tot geïnformeerde regie: niet alleen terugkijken, maar ook als raad vooruit kunnen blikken? En hoe kun je dit als college operationeel krijgen? Onduidelijk is waar de portefeuillehouder op stuurt en wat de doelen zijn.

De portefeuillehouder deed een voorstel om met een externe partner een format voor een monitor te ontwerpen. De raad kan daar feedback op geven. Dat voorgestelde format moet er in het eerste kwartaal van 2023 zijn. Voor nu is het onderwerp voldoende besproken.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jongeren
Raadsnummer : rg328/2022