Agendawijzer (wat)

24-06-2022

Kascommissie

Rekenmachine op een werkblad

De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.

7 juli - plenair
  • Raadsvoorstel Benoeming lid kascommissie (RV-49/2022) AANVAARD 40/0

30 juni 2022 - carrousel, besluitrijp

Elke raadsfractie ontvangt jaarlijks een fractievergoeding om zaken te bekostigen ten behoeve van het raadswerk. Over de besteding van dit budget legt de fractie schriftelijk verantwoording af. Een kascommissie, bestaande uit drie raadsleden, controleert deze verantwoording en adviseert hierover richting presidium en fractievoorzitters.

Op 4 maart 2021 benoemde de raad er drie kascommissieleden, maar een daarvan zit nu niet meer in de nieuwe raad. Er waren in de tussentijd immers verkiezingen. Het voorstel is nu raadslid mevrouw L. Höhle in deze plaats te benoemen.

De raad is het erover eens dat dit niet verder besproken hoeft te worden, volgende keer een besluit.

Artikel delen:
Portefeuille: Financiën
Tags: gemeenteraad
Raads Number : rv49/2022