Agendawijzer

Kasteel Almere

Raadsnummer: 23318

Geschreven op: 27-01-2023 | Laatst bewerkt op: 31-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van bezoekers en kasteel tijdens een open dag

Herontwikkeling kasteellocatie

Waar gaat het over?

Half januari ontving de raad een raadsbrief van het college College = college van B&W over plannen voor het kasteel. Een samenwerking van bedrijven wil er 'representatieve functies' bouwen, zoals in het oorspronkelijke kasteelplan stond. Maar ook willen ze er flink wat woningen op bouwen (circa 850). Alleen, dat kan niet, want in het bestemmingsplan staat dat het een recreatieve invulling moet krijgen. In de brief aan de raad zegt het college dat het de plannenmakers een kans wil geven, maar nog niets wil toezeggen. Een en ander moet uiterlijk 1 november zijn beslag krijgen.

Een raadslid wil nadere toelichting. De gesprekken zijn weliswaar vrijblijvend, maar bestaat niet het risico dat bij de ontwikkelaars toch verwachtingen worden gewekt? Temeer daar een woordvoerder van de gemeente in dit verband had gezegd dat het bestemmingsplan 20 jaar oud is en wel een keer aangepast kan worden. Maar het is de raad die over bestemmingsplannen besluit en het maken van een nieuw plan kost veel tijd. Hoe gaan we dat doen tussen nu en 1 november?
Ook is het zo dat het college grote ruimtelijke ontwikkelingen met de raad moet afstemmen. Dat betekent tijdig overleggen over voors en tegens, alternatieven, kosten en opbrengsten en ga zo maar door. Zodat de raad uiteindelijk een weloverwogen besluit kan nemen. Namens de hele stad. De indiener van het agendavoorstel vindt dat het er meer op lijkt dat het college de raad alleen informeert. Dus de vraag is hoe het college de raad (en de stad) serieus gaat betrekken, en wat is het tijdpad?
Een derde punt van aandacht is groen. Het college nam zich voor in deze bestuursperiode op behoud van het groen te letten, maar dit project neemt daar een flinke hap uit. Hij rijmt de goedgezindheid jegens de plannenmakers met het groene voornemen?

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kasteel&sort=date_desc


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op de agenda stonden twee moties die besproken zijn. De motie over het overgaan tot aankoop van de kasteellocatie door de gemeente zelf, is uitgebreid besproken. Er leken veel haken en ogen te zitten aan een eventuele koop, en veel fracties gaven aan het niet te zien zitten. De indiener heeft daarop aangegeven te heroverwegen of de motie wel of niet wordt aangeboden voor besluitvorming. 

De tweede motie pleitte er voor om woningen mogelijk te maken op de kasteellocatie. Uiteindelijk heeft de indiener de motie ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd om, wanneer er een partij is met een realistisch plan, het kasteel af te bouwen. Dit voorstel zal dan met de raad gedeeld worden. Hierdoor is de raad in positie om er iets van te vinden. Met deze toezegging is de motie door de indiener ingetrokken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: kasteel
Raadsnummer : 23318 23027