24-06-2022

Kavel Gz5

Foto van recreanten aan de rand van het Buitenhout in Almere

Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en Almere Buiten. Kan daar ooit gebouwd worden of blijft het boerenland?

1 september 2022 - carrousel

De inwoners die deze bespreking hebben aangevraagd lichten hun ideeën toe. Daarna volgt het gesprek.

Waar gaat het over?

Het is wel een erg abstracte titel, maar ja, zo heet dat stuk grond tegenover de 'Olifantjes' aan de A6 nou eenmaal. U vindt het dus tussen de A6 en Almere Buiten, en tussen de Tussenring en de Buitenring. Het stuk grond wordt nu door twee agrarische bedrijven gebruikt. Maar het heeft alleen een tijdelijke agrarische bestemming. Er zou dus best eens wat anders mee gedaan kunnen worden. En daar is al eens sprake van geweest. Namelijk dat er misschien een datacenter op kon komen. De twee boerenbedrijven willen deze 'Etalage van Almere' een duurzame ecologische bestemming geven.

Waarom praat de raad hierover?

De bijeenkomst is een burgeractiviteit. De inwoners hebben zélf mede-inwoners enthousiast gekregen en voldoende handtekeningen verzameld, zodat de raad erover móet praten.

Waar vind ik de stukken?

Op dit moment bij de werkvoorraad. Als het onderwerp geagendeerd is, staat het op die agendadatum.
Dat is niet erg handig, maar we moeten het er even mee doen.


Tags: almere buiten, bouwen, natuur
Raadsnummer: rg168/2022
Artikel delen: