Agendawijzer

Kennismaking nieuwe accountant

Raadsnummer: rg229/2022

Geschreven op: 01-10-2022 | Laatst bewerkt op: 07-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de drie nieuwe accountants tijdens een carrouselvergadering.

Vanavond vindt een kennismaking plaats tussen PWC en de raad van Almere.

6 oktober 2022 - carrousel - afgerond

De bespreking staat zowel in het teken van een persoonlijke kennismaking met het controleteam van PWC als de wijze waarop PWC zijn controlewerkzaamheden verricht.

Er zijn drie financieel specialisten om kennis te komen maken. Ze doen alledrie een kort woordje met een persoonlijk noot en daarna gaat het vooral over hoe ze hun werk willen gaan oppakken ofwel: hoe gaa ze de controle van de jaarrekening doen. Daarna stelden raadsleden vragen en ze waren niet bang om de techniek in te gaan. Wel zo logisch eigenlijk, want een controle van de jaarrekening vraagt immers óók om oog voor detail te hebben, want hij moet rechtmatig zijn.

Waar gaat het over?

De raad heeft een aantal zogenaamde ‘hulptroepen’. De rekenkamer is daar één van, maar ook de accountant kan hieronder worden geschaard. De accountant heeft als taak de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen (artikel 213 lid 2 Gemeentewet). Sinds 1 mei 2022 is PWC de nieuwe accountant voor Almere.

In een controleplan laat de accountant zien wat hij van plan is. Daarbij vraagt PWC aan de raad of er specifieke punten zijn die de raad wil meegeven ten behoeve van de controle van de Programmarekening 2022.

Waarom praat de raad hierover?

Eén van de belangrijke taken van de raad is het controleren van het werk van het college College = college van B&W (en dus het werk van de hele gemeentelijke organisatie). Daar hoort ook financiële controle bij. Maar de meeste raadsleden (of fractieassistenten) zijn natuurlijk geen financieel specialisten. Daarom krijgt de raad ondersteuning van een -vanwege de objectiviteit van de controle- eigen accountant.

 

Waar vind ik de stukken?

Het controleplan dat de nieuwe accountant heeft opgesteld geeft goed inzicht in waar het om gaat.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Politiek, bestuur, democratie en participatie, Financiën
Tags: controle
Raadsnummer : rg229/2022