Agendawijzer

10-11-2022

Knotwilgen Filmwijk (Fongerspad)

Foto van knotwilgen langs het fietspad Fongerspad in de Filmwijk

Om plaats te maken voor een breder fietspad wil de gemeente een rij oude knotwilgen kappen.

24 november - Volgens de wethouder gaat het in het slechtste geval om het verwijderen van 9 knotwilgen, maar kappen is nadrukkelijk niet de intentie, zei ze. Ze zegde toe dat de gemeente bij het uitwerken van verschillende varianten voor de realisatie van de het rondje Weerwater, en van de verblijfsplekken die daarbij horen, de intenties van het nieuwe coalitieakkoord zal aanhouden. Zoals het zwaarder laten wegen van ecologische belangen in het bomenkader, de gezondheid van bomen en de natuurbelangen én het (meer) rekening houden met de belangen van omwonenden en andere gebruikers.   

De toezegging van de wethouder is voor de indieners aanleiding om hun motie nog even niet in te dienen, maar aan te houden. 

Waar gaat het over?

In de Filmwijk, aan het fietspad langs het Weerwater staat een lange rij knotwilgen (en wat andere boomsoorten). De gemeente wil het fietspad verbeteren. Dat pad is onderdeel van het 'rondje Weerwater'. Om dit te kunnen doen, moet er meer ruimte komen. De knotwilgen staan in de weg. Aan de andere kant van het pad ligt een grasveld, maar de bewoners willen niet dat het fietspad dichter bij hun appartementengebouwen komt. Daarom stelt het college College = college van B&W voor om de wilgen dan maar om te leggen. Omdat in het 'Bomenkader 2020' is afgesproken wat de gemeente mag doen, kan dat. Maar, niet iedereen is het daarmee eens.

Om het tegen te houden, dient een partij een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd in om die knotwilgen juist níet te kappen. Het raadslid voert onder meer aan dat het Bomenkader binnenkort geëvalueerd wordt en dat een aantal andere kapprojecten (ook) al is uitgesteld. Hij stelt voor het pad iets te verleggen, te versmallen of iets ander de stukken staan tijdelijk op:

https://almere.notubiz.nl/document/11987850/1/Motie+vreemd+PvdD+Knotwilgen

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Evenaar veiliger
Evenaar veiliger
2022-01-29
IJmeerverbinding
IJmeerverbinding
2021-12-09
La Isla Bonita
La Isla Bonita
2021-10-12