Agendawijzer

Kunstmuseum

Raadsnummer: rg372/2022

Geschreven op: 09-12-2022 | Laatst bewerkt op: 31-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van drie mensen op een bankje in een ruimte die er als museum uitziet.

Wel of geen nieuw kunstmuseum in Almere? De meningen zijn verdeeld.


Waar gaat het over?

Moet er een nieuw kunstmuseum komen in Almere? De raad boog zich al eerder over deze vraag. Toen gaf de wethouder aan dat er nog vóór de kerst een business case zou worden gedeeld met de raad. En tegelijkertijd besloot de raad dat er een draagvlakonderzoek moet komen: Want hoe denken de inwoners over een nieuw kunstmuseum? Dat plan én dat onderzoek helpen de raad om de juiste keuze te maken.

Maar op 29 november stuurde het college College = college van B&W een brief naar de raad. Daarin staat dat er wordt afgeweken van het eerder afgesproken proces. Het college wil alle plannen in samenhang met de raad delen, maar dat kan dan wel pas voor de zomer van 2023. Dat zorgt voor vertraging: Het draagvlakonderzoek kan niet worden uitgevoerd en de raad kan geen keuze maken.

Volgens een raadslid betekent dit dat het college afspraken niet nakomt. En daarom heeft hij een aantal vragen.

  • Waarom wijkt het college af van het eerder afgesproken proces, waar het gaat om het samenvoegen van de business case en het financieringsvoorstel?
  • Op basis waarvan voert het college gesprekken met partijen over financiering? Hebben deze partijen al kennis van de business case voor het museum?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de consequenties van het besluit om het proces te wijzigen voor de uitvoering van het draagvlakonderzoek?
  • Zijn ernaast de locatieverkenning andere activiteiten die niet worden voortgezet in afwachting van besluitvorming over het kunstmuseum?

Van de andere raadsleden wil de indiener van dit agendaverzoek weten of ze het met hem eens zijn. Vinden zij ook niet dat de raad zo snel mogelijk alle informatie moet krijgen?

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kunstmuseum

(U kunt de zoekuitkomsten gemakkelijk zelf aanpassen met de knoppen onder de zoekbalk of door de zoektermen aan te passen)


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 april, plenair, besluiten

  • Amendement : Haalbaarheidsonderzoek museum (23051.001) VERWORPEN 9/36
  • Amendement: Ook een draagvlakonderzoek bij doorstart plannen kunstmuseum (23051.002) VERWORPEN 12/33
  • Amendement: Verantwoorde afbouw kunstpaviljoen M. (23051.003) VERWORPEN 12/33
  • Motie : Verkoop kunstpaviljoen M. (23051.004) VERWORPEN 8/37
  • Raadsvoorstel Kunstmuseum (23051) AANVAARD 33/12

 

Artikel delen: