Agendawijzer

Kustzone Almere Haven - ontwerp bestemmingsplan

Raadsnummer: 23124

Geschreven op: 30-05-2023 | Laatst bewerkt op: 30-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Plattegrond van Ontwerp bestemmingsplan Kustzone Almere Haven

Voor de kustzone Almere Haven is een ontwerp bestemmingsplan. Wat mag daar gebouwd worden?


Waar gaat het over?

Er zijn al jaren ideeën over het her-inrichten van het gebied rond de jachthaven en het strandje in Almere Haven. Het gaat om het buitendijkse gebied. Daar is sinds de begindagen van Almere nog weinig aan veranderd. Je vindt hier nu de jachthaven, het zwemstrand, een restaurant en het surfstrandje met uitspanning. Daarnaast zijn hier stukken groen met bossages, wandelpaden en open veldjes. De kanovereniging, scouting en de reddingsbrigade hebben er hun onderkomen. Het centrale idee is om dit hele gebied te verbeteren, er woningen en een hotel in te herbergen en ruimte te geven aan recreatie. Daarvoor moeten wel een aantal van de bestaande dingen verhuizen om plaats te maken voor onder meer nieuwe woningen en een hotel.

In 2018 kwam de gemeente met voorstellen voor een ontwikkelingsplan. Daarin staan in grote lijnen de ideeën opgesomd, maar nog zonder in details te treden. Over dat ontwikkelingsplan sprak de raad in februari 2018. Ook inwoners deden toen mee, want de raad organiseerde een speciale Politieke Markt voor dit onderwerp in de Goede Rede in Almere Haven. Inwoners spraken in en luisterden naar de bespreking. Het voorgestelde ontwikkelingsplan werd vervolgens door de raad goedgekeurd. Normaliter komt er daarna vrij snel een ontwerp bestemmingsplan, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. Maar nu duurde het ruim vijf jaar, omdat -zo zegt het college College = college van B&W - de stikstofproblematiek het uitwerken vertraagde.

Waarom praat de raad hierover?

Het college moet bestemmingsplannen maken. De raad moet erover besluiten. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het is nu nog een ontwerp-bestemmingsplan en dat moet ter inzage worden gelegd, zodat inwoners er zienswijzen op kunnen indienen. Ook dat is een taak van het college, maar eerder werd afgesproken dat over dit soort plannen (over nieuwe of gevoelige ontwikkelingen) wel eerst in de raad gesproken wordt. Pas daarna legt het college het ontwerp ter inzage en -let op- aan het begin van die zes weken inzagetermijn organiseert het college ook een informatiebijeenkomst voor inwoners. U kunt als inwoner (of organisatie of bedrijf) tegen die tijd dus een formele zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. indienen.

Maar u kunt al eerder uw raad op de hoogte brengen van uw mening. Want de raad vergadert op 1 juni 2023 in Goede Rede over dit onderwerp. Inwoners (en organisaties) zijn van harte welkom om in te spreken of te luisteren. Inspreken kan alleen als u zich vantevoren aanmeldt, vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Als u alleen komt luisteren hoeft u zich NIET aan te melden. Wilt u inspreken, dan moet u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur hebben aangemeld op raadsgriffie@almere.nl.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

De informatiebijeenkomst van het college komt pas in een volgende fase. U kunt zich nu alleen nog informeren door de stukken die het college (ook) aan de raad heeft gestuurd.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kustzone%20haven&sort=date_desc.
Let op: klik niet op het plaatje van het document, maar op de titel van het ontwerp, dan ziet u namelijk ook alle bijbehorende documenten.

Het proces van ontwikkelingsplan naar besluit.

Grafiek van processtappen bestemmingsplan


 

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 - Plenaire vergadering. De raad verwierp de motie om dit plan extra te laten bijdragen aan het oplossen van de woningnood.

  • Motie: Laat alle Almeerse nieuwbouwprojecten – dus ook Kustzone Haven – bijdragen aan oplossen woningnood (23124.001) VERWORPEN 11/31