Agendawijzer

12-10-2021

La Isla Bonita

Verkeersdrukte, achterkant auto

Op voorstel van een raadslid spreekt de raad over de voorgenomen woningbouw op La Isla Bonita (in de Noorderplassen) en de infrastructuur in die wijk.

Besluit

28 oktober 2021 - Voor dit onderwerp stonden twee besluiten op de lijst. Als eerste een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. om een extra verkeersonderzoek uit te voeren. Deze haalde het niet. 6 stemden voor, 35 tegen.

Het tweede besluit ging over het Ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 zélf. Dit werd aanvaard met 39 stemmen voor en 2 tegen.

Motie besproken

14 oktober 2021 - In een motie vroeg de raad om een extra onderzoek naar de situatie rondom de infrastructuur in de Noorderplassen. De motie is besproken maar kon op weinig steun van andere raadsleden rekenen. Maar je weet het nooit. Bij de volgende besluitvormende vergadering (de 28e) stemt de raad erover.

Extra onderzoek?

7 oktober 2021 - Tijdens de tweede bespreking over dit onderwerp konden de raadsleden vragen stellen over de infrastructuur van de Noorderplassen. De wethouder vindt een tweede ontsluitingsweg niet nodig, maar zegde wel toe om na de coronaperiode te evalueren of de al genomen maatregelen geholpen hebben. Een aantal raadsleden vindt dat niet voldoende en wil een onafhankelijk onderzoek. Wordt dus vervolgd.

Insprekers en presentatie

30 september 2021 - Er waren twee insprekers. Daarnaast was er een presentatie door de gemeente en heeft de wethouder dit verder toegelicht. Maar er was onvoldoende tijd voor de fracties om hun inbreng te geven.

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een agendavoorstel ingediend om een toelichting van het college College = college van B&W te krijgen over de plannen voor La Isla Bonita en de infrastructuur van Noorderplassen. Dit is een schiereiland in de wijk waarvan bekend werd dat er plannen zijn om ca. 350 woningen te bouwen. Maar sinds september 2020 is er in de Noorderplassen (tijdelijk) een ontsluitingsweg minder.

Bewoners uit Noorderplassen maken zich zorgen over de toegang tot hun wijk, aangezien het nu al regelmatig vast loopt. Op basis van de toelichting van het college wil het raadslid een duidelijke uitspraak krijgen van de andere raadsleden of die ook vinden dat een tweede weg nodig is.

Waarom praat de raad hierover?

Als een raadslid iets signaleert in de stad dat naar zijn of haar mening aandacht behoeft, kan hij of zij voorstellen over dat onderwerp in gesprek te gaan.

Waar vind je de documenten?

 

 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Evenaar veiliger
Evenaar veiliger
2022-01-29
IJmeerverbinding
IJmeerverbinding
2021-12-09
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: Infrastructuur
Raadsnummer : RG310