Agendawijzer

Laadpalen beleid

Raadsnummer: 23247

Geschreven op: 29-09-2023 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van laadpalen op een rij

De vraag naar laadpalen neemt toe. Daarom moet het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. op de schop.

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W stuurde twee voorstellen naar de raad die eigenlijk over hetzelfde onderwerp gaan: het opladen van elektrische auto's. In het voorstel over de laadvisie gaat het over openbare laadpunten in de stad. Het andere voorstel gaat over het (niet) toestaan van laadpunten bij de eigen woning van inwoners. 

Laadvisie Almere 2023-2025 (raadsnummer:23247)

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Daarmee neemt ook de vraag naar laadpalen toe. Om hierin te voorzien, stelt het college nieuwe plannen voor. Centraal staat het versnellen van de bestaande plannen. Want de prognoses zijn bijgesteld. Eerst hield de gemeente er rekening mee dat 2.500 laadpalen voldoende zouden zijn in 2030. Inmiddels lijkt het erop dat er ruim 5.500 laadpunten nodig zijn in dat jaar.

De plannen worden dus versneld, maar ook een beetje aangepast. Techniek en beleid worden uit elkaar getrokken. Het uitgangspunt is om het voor de raad makkelijker te maken om te beslissen over het beleid. Vervolgens ligt de technische uitvoering dan bij het college en de ambtenaren.

Laden uit de meterkast (raadsnummer:23290)

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ heeft het college beloofd met een voorstel te komen om de mogelijkheden voor laden uit je eigen meterkast te verbreden. Concreet gaat het hier om situaties waarbij een kabel vanuit de woning, op of over de stoep naar de betreffende parkeerplaats komt te liggen. Op dit moment is zo'n verlengde private aansluiting (VPA), niet toegestaan in Almere, behalve bij gehandicaptenparkeerplaatsen. De gemeente ontvangt geregeld aanvragen van bewoners met het verzoek om te mogen laden uit de meterkast.

Er zijn uiteindelijk twee scenario’s onderzocht. Eén waarbij de gemeente VPA’s niet verder verbreedt en één waarbij de gemeente uitwerkt onder welke voorwaarden een pilot met VPA’s kan worden uitgevoerd. In het raadsvoorstel worden de belangrijkste argumenten en kanttekeningen bij beide scenario’s toegelicht. Het college heeft een duidelijke voorkeur voor het scenario waarbij de huidige situatie ongewijzigd blijft en er dus geen nieuwe mogelijkheden komen voor inwoners om te laden uit de meterkast. 

Waarom praat de raad hierover?

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar laadpalen heeft het college nieuwe plannen gepresenteerd. Maar uiteindelijk bepaalt de raad of het beleid wordt aangepast en er sneller meer laadpalen komen in Almere.

U vindt de stukken met onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=laadvisie
https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=meterkast


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.