Agendawijzer

Landbouwbestemming kavel Gz5

Raadsnummer: rg168/2022

Geschreven op: 24-06-2022 | Laatst bewerkt op: 01-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van recreanten aan de rand van het Buitenhout in Almere

Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en Almere Buiten. Kan daar ooit gebouwd worden of blijft het boerenland?

29 september - plenair

 

22 september - carrousel

Er zijn vier moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. te bespreken. Er blijkt brede steun vanuit de raad voor de gevraagde landbouwbestemming. Veel fracties plaatsen het bovendien in een breder perspectief; maak er een intergraal plan van, financier uit het Fonds Verstelijking Almere, kan de gemeente eigenaar worden. Ze staan voor de 29e in de besluitenlijst.

8 september - carrousel

Vorige keer waren veel vragen gesteld aan de indieners en de wethouder. Nu geven de raadsleden hun mening. De wethouder had al gezegd dat het college College = college van B&W positief tegenover het plan staat, maar wil wel eerst de verschillende ruimteclaims waar Almere rekening mee moet houden verder onderzoeken. Zoals de behoefte aan bedrijventerreinen en elektriciteitsvoorzieningen. Veel fracties spreken hun steun uit voor het plan van de indieners. Onderzoek naar alternatieven vindt niet iedereen nodig. Volgende keer komt de raad met verschillende voorstellen (moties) over wat zij willen dat het college met het plan doet. 

1 september 2022 - carrousel

Er waren veel vragen aan de vier indieners en het college. Een ervan was: als dit plan voor natuur-inclusieve landbouw wordt gerealiseerd, is dan een onderstation (elektriciteit) nog mogelijk is, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Zowel indieners als college denken dat het te combineren is. Het college zei een ’positieve grondhouding’ te hebben voor het plan. Er is alleen nog geen visie voor dit gebied waar het plan aan getoetst kan worden. De wethouder zegde toe nog dit jaar de raad een ‘voorvisie’ voor het gebied aan te bieden met voors en tegens en alle opties voor het gebied. Er was veel informatie-uitwisseling maar de raad sprak er onderling politiek nog onvoldoende over. Dat komt volgende week.

Waar gaat het over?

Het is wel een erg abstracte titel, maar ja, zo heet dat stuk grond tegenover de 'Olifantjes' aan de A6 nou eenmaal. U vindt het dus tussen de A6 en Almere Buiten, en tussen de Tussenring en de Buitenring. Het stuk grond wordt nu door twee agrarische bedrijven gebruikt. Maar het heeft alleen een tijdelijke agrarische bestemming. Er zou dus best eens wat anders mee gedaan kunnen worden. En daar is al eens sprake van geweest. Namelijk dat er misschien een datacenter op kon komen. De twee boerenbedrijven willen deze 'Etalage van Almere' een duurzame ecologische bestemming geven.

Waarom praat de raad hierover?

De bijeenkomst is een burgeractiviteit. De inwoners hebben zélf mede-inwoners enthousiast gekregen en voldoende handtekeningen verzameld, zodat de raad erover móet praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 1 september.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: almere buiten, bouwen, natuur
Raadsnummer : rg168/2022