Agendawijzer

Leerlingenvervoer problemen

Raadsnummer: 23252

Geschreven op: 18-11-2022 | Laatst bewerkt op: 03-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Kleurenpotloden

De gemeente moet ervoor zorgen dat er leerlingenvervoer geboden wordt aan jongeren die dat nodig hebben.


Waar gaat het over?
Vanaf augustus 2022 ging een nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer van start. Een raadslid ontving signalen van scholen, professionals en ouders over de kwaliteit van het leerlingenvervoer en vindt dat zorgelijk. Vooral sinds het leerlingenvervoer alleen nog maar met grote bussen plaatsvind, nemen die signalen toe. Er zijn meldingen van ouders die hun kinderen niet meer naar school krijgen, buschauffeurs die waarschuwingen geven aan kinderen en kinderen die overprikkeld naar school komen.
 
Het raadslid wil graag met de portefeuillehouder en de andere raadsleden in gesprek om helder te krijgen welke problemen er precies spelen, wat de omvang daarvan is en wat er nodig is om het leerlingenvervoer alsnog goed te regelen. Tot slot wil zij graag in gesprek over de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over dergelijke problemen en hoe de andere partijen in de raad hier naar kijken.
 
Het leerlingenvervoer is gereguleerd in de Verordening Leerlingenvervoer die door de raad is vastgesteld, voor het laatst in mei 2022. Bij de behandeling van het voorstel toen is ook gesproken over de problemen rond het leerlingenvervoer. Daarbij is door het college College = college van B&W toegezegd om in oktober 2022 de raad via een raadsbrief te informeren of er verbetering is opgetreden in de reistijden en het aantal chauffeurs. Die raadsbrief is er nog niet.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Donderddagavond 24 januari kwamen ouders, een schooldirecteur en een vervoersbedrijf samen om de gemeenteraad in gesprek te gaan over hun ervaringen met het leerlingenvervoer in Almere. De ouders uitten hun zorgen over de toekenning van leerlingenvervoer en de praktische uitvoering ervan, die niet altijd soepel verlopen. Bij het indienen van klachten hierover, ervaren zij dat de gemeente en het vervoersbedrijf naar elkaar wijzen, zonder duidelijke verklaringen voor afwijzingen.
 
Deze afwijzingen voor leerlingenvervoer zorgen ervoor dat ouders moeite hebben hun kinderen tijdig op school te krijgen, vooral als ze meerdere kinderen naar verschillende scholen moeten brengen. Dit is een zware last, vooral omdat het hier gaat om kwetsbare kinderen die speciale aandacht nodig hebben.
 
Er is ook gesproken over de werkwijze van sommige buschauffeurs. Het ontbreekt hen aan de vereiste vaardigheden om adequaat met deze bijzondere kinderen om te gaan. Kleinschalige vervoersbedrijven bieden geen extra begeleiding in hun busjes, waardoor chauffeurs er alleen voor staan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 
Positief is dat er verbeteringen zijn opgemerkt in het grootschalige busvervoer. Hoewel er een tekort aan chauffeurs blijft, slaagt het vervoersbedrijf erin de kinderen op een passende wijze naar school te vervoeren, met de nodige speciale aandacht. De bespreking over dit onderwerp is voor nu afgerond, maar de verwachting is dat de betrokken partijen politiek verder zullen discussiëren en deze kwesties ook met het college zullen bespreken.
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jeugd
Raadsnummer : 23252 rg338/2022 23252