Agendawijzer

18-11-2022

Leerlingenvervoer problemen

Kleurenpotloden

De gemeente moet ervoor zorgen dat er leerlingenvervoer geboden wordt aan jongeren die dat nodig hebben.

24 november - Vijf insprekers vertelden over hun ervaringen met het huidige leerlingenvervoer: volle bussen, weinig maatwerk, schrijnende schorsingen waarin ouders geen enkel gehoor krijgen bij de leverancier. Ook medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die veel met scholen contact hebben, uitten hun zorgen en vragen of scholen én ouders kunnen meedenken over het leerlingenvervoer. Er waren nog vragen. Moeten kinderen eerst thuiszitter worden voordat er actie wordt ondernomen door de gemeente? Waarom hebben de begeleiders van het busvervoer geen enkele opleiding voor het werken met kinderen met een beperking? Volgende PM gaat de bespreking verder.

Waar gaat het over?
Vanaf augustus 2022 ging een nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer van start. Een raadslid ontving signalen van scholen, professionals en ouders over de kwaliteit van het leerlingenvervoer en vindt dat zorgelijk. Vooral sinds het leerlingenvervoer alleen nog maar met grote bussen plaatsvind, nemen die signalen toe. Er zijn meldingen van ouders die hun kinderen niet meer naar school krijgen, buschauffeurs die waarschuwingen geven aan kinderen en kinderen die overprikkeld naar school komen. ?
 
Het raadslid wil graag met de portefeuillehouder en de andere raadsleden in gesprek om helder te krijgen welke problemen er precies spelen, wat de omvang daarvan is en wat er nodig is om het leerlingenvervoer alsnog goed te regelen. Tot slot wil zij graag in gesprek over de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over dergelijke problemen en hoe de andere partijen in de raad hier naar kijken.?
 
Het leerlingenvervoer is gereguleerd in de Verordening Leerlingenvervoer die door de raad is vastgesteld, voor het laatst in mei 2022. Bij de behandeling van het voorstel toen is ook gesproken over de problemen rond het leerlingenvervoer. Daarbij is door het college College = college van B&W toegezegd om in oktober 2022 de raad via een raadsbrief te informeren of er verbetering is opgetreden in de reistijden en het aantal chauffeurs. ?Die raadsbrief is er nog niet.
 
De stukken zijn nog niet online gezet.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
2022-11-18
Inkoop jeugdhulp 2
Inkoop jeugdhulp 2
2022-05-20
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jeugd
Raadsnummer : rg338/2022