Agendawijzer

Leidende principes gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Raadsnummer: 24045

Geschreven op: 14-02-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Pampus

Toekomstvisie Almere Pampus: Duurzaamheid en leefbaarheid voorop

Waar gaat het over?

Het collegevoorstel behandelt de vaststelling van leidende principes voor de ontwikkeling van het gebied Almere Pampus. Deze principes omvatten aandachtspunten zoals bodembeheer, waterbeheersing, behoud van landschap en ecologie, energievoorziening, en mobiliteit binnen het gebied. Het doel is om Almere Pampus te ontwikkelen als een duurzaam, toegankelijk en veerkrachtig stadsdeel dat zowel mens, plant als dier ten goede komt. Deze ontwikkeling wordt in samenspraak met diverse betrokken partijen, zoals het Rijk en de provincie Flevoland, zorgvuldig gepland.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze principes om een kader te scheppen voor toekomstige besluitvorming omtrent de inrichting van Almere Pampus. Door deze leidende principes vast te stellen, kan de raad invloed uitoefenen op belangrijke aspecten van de gebiedsontwikkeling, zoals duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Het biedt ook een basis voor verdere gesprekken over specifieke programmering, zoals woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen, die later zullen plaatsvinden. De raad wil hiermee zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige inwoners van Almere.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Almere%20pampus&sort=date_desc


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen