Agendawijzer

Lerarentekort Almere

Raadsnummer: 23337

Geschreven op: 21-12-2023 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee meisjes tekenen in een schriftje

Lerarentekort in Almere en maatregelen voor een aanpak.

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W heeft een agendavoorstel ingediend om het lerarentekort in Almere te bespreken. Op 15 december 2023 heeft het ministerie van OCW de actuele cijfers van het lerarentekort in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) in Nederland gepubliceerd. Het lerarentekort is vooral een urgent probleem in grote steden. Het lerarentekort in Almere, inclusief Speciaal Onderwijs (SO), is gestegen naar 23,8%, vergeleken met 19,1% in 2022. Er zijn 45 openstaande vacatures en 280 "verborgen" vacatures in het regulier basisonderwijs. Het tekort in het SO is nog groter, met 78 fulltime posities. Daarnaast is er ook een tekort aan schoolleiders, dat is gestegen naar 33,2%. Om het lerarentekort aan te pakken, worden verschillende maatregelen genomen, waaronder:

  1. Werving van meer leraren en ondersteunend personeel, inclusief zij-instromers en de mogelijkheid voor onderwijsassistenten om direct door te stromen naar de Pabo.
  2. Behoud van zittende leerkrachten door intensievere begeleiding en het inzetten van externe vakspecialisten.
  3. Lobby richting Den Haag om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en meer flexibiliteit in opleiding te creëren.
  4. Omvorming van het Noodplan Lerarentekort naar de Regionale Aanpak Lerarentekort, gericht op samenwerking tussen de gehele onderwijskolom en maatschappelijke partners.
Waarom praat de raad hierover?

Het doel van dit agendapunt is om de raad op de hoogte te stellen van de situatie en de genomen maatregelen met betrekking tot het lerarentekort. Het college wil de raad betrekken bij dit onderwerp en samen met de raad en schoolbesturen bespreken hoe het lerarentekort aangepakt kan worden.

Het lerarentekort heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van leerlingen in de gemeente Almere. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraad op de hoogte is van de stand van zaken en de genomen maatregelen en dat er gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen om de effecten van het tekort te beperken of tegen te gaan

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=lerarentekort


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Dit voorstel is komen te vervallen.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: onderwijs
Raadsnummer : 23337