Agendawijzer

Locatie Skills Garden Almere Stad Oost

Raadsnummer: 24034

Geschreven op: 31-01-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Skills garden

Nieuwe Skills Garden in Almere Stad Oost: Bewegen en ontmoeten

 

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W beschrijft het plan om een Skills Garden te realiseren in het Laterna Magikapark in Almere Stad Oost, bedoeld als een beweeg- en ontmoetingsplek voor alle leeftijden. De Skills Garden is een initiatief om sport en beweging in de openbare ruimte te bevorderen, voortkomend uit het meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025. Deze locatie is gekozen om een goede spreiding van dergelijke voorzieningen in de stad te waarborgen en om de huidige jongerenontmoetingsplek te vervangen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het onderdeel is van het jaarprogramma FVA 2022, waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Er moet een besluit genomen worden over de exacte locatie en de realisatie van de Skills Garden. Bovendien biedt de integratie van dit project met een geplande renovatie van de jongerenontmoetingsplek in hetzelfde park een kans om middelen efficiënter in te zetten en de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24034


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Sport, recreatie en toerisme
Tags: sport
Raadsnummer : 24034