Agendawijzer

Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028

Raadsnummer: 24033

Geschreven op: 31-01-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee meisjes tekenen in een schriftje

Toekomstgericht onderwijs en jeugdzorg: De nieuwe koers van Almere

Waar gaat het over?

De Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2024-2028 is een belangrijk document dat de koers uitzet voor de toekomst van onderwijs en jeugdzorg in Almere. Het document bespreekt hoe de gemeente, samen met scholen, zorginstellingen en andere partners, werkt aan kwalitatief sterk en toekomstgericht onderwijs. De focus ligt op het verbeteren van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en burgerschap, en op het bevorderen van het welbevinden van kinderen en jongeren. Deze onderwerpen zijn essentieel omdat ze invloed hebben op de mogelijkheden van leerlingen en studenten in hun latere leven. Het document benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende partijen om alle kinderen en jongeren in Almere toegang te geven tot kwalitatief hoogstaande educatie en ondersteuning, ongeacht hun achtergrond.

Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 7 maart 2024. De bespreking vindt plaats in het MBO college College = college van B&W Almere. Kijk voor meer informatie op: https://raadvanalmere.nl/page/onderwijs En kom vooral de bijeenkomst bijwonen!

Waarom praat de raad hierover?

Het doel van het college met dit agendaverzoek is de raad in de gelegenheid te stellen om over twee themas binnen twee maatschappelijke opgaven van de LEA met de (voor)schoolbesturen en direct betrokken netwerkpartners uit het jeugdwerkveld van gedachten te wisselen. Door over dit document te praten, geeft de raad richting aan hoe onderwijs en jeugdzorg zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Het gesprek stelt de raad in staat om input te leveren en te zorgen dat de uitvoeringsagenda van de LEA aansluit bij de behoeften van de inwoners van Almere. Dit agendapunt is ook een reactie op het verzoek van de raad om in gesprek te gaan met de betrokken besturen, waardoor het een belangrijk moment is voor de betrokkenheid en samenwerking tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Lokaal%20Educatieve%20Agenda%20(LEA)%202024-2028


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 7 maart 2024. De bespreking vindt plaats in het MBO college Almere. Kijk voor meer informatie op: https://raadvanalmere.nl/page/onderwijs En kom vooral de bijeenkomst bijwonen!

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: onderwijs
Raadsnummer : 24033