Agendawijzer

Maatschappelijke agenda 2024-2034

Raadsnummer: 24161

Geschreven op: 10-06-2024 | Laatst bewerkt op: 11-06-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Maatschappelijk

Almere stelt nieuwe sociale koers vast voor 2024-2034

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere heeft een nieuwe Maatschappelijke agenda voor de periode 2024-2034 ontwikkeld, gericht op het verbeteren van de sociale staat van de stad en het bevorderen van de brede welvaart van de inwoners. Deze agenda legt de nadruk op het benutten van bestaande sociale bewegingen, het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente, inwoners en partners, en een wijkgerichte aanpak om specifieke lokale behoeften aan te pakken. Het plan is niet alleen een visie op de toekomstige groei en ontwikkeling van Almere maar beoogt ook meer gerichte en vroegtijdige ondersteuning te bieden om zwaardere hulpvragen in de toekomst te verminderen. De gemeente streeft naar een integrale aanpak waarbij economische, fysieke en sociale aspecten met elkaar verbonden worden, zodat middelen effectiever ingezet kunnen worden en de kwaliteit van leven in Almere verbeterd kan worden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze Maatschappelijke agenda omdat ze richting en structuur biedt voor de sociale projecten en beleidsvorming voor de komende tien jaar. De raad beoordeelt de uitgangspunten en de voorgestelde aanpak om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij de behoeften van de stad en haar inwoners. Door deze agenda goed te keuren, committeren zij zich aan een plan dat de stad moet helpen op sociaal vlak sterk en veerkrachtig te worden. Het is belangrijk voor de raad om een actieve rol te spelen in dit proces, omdat hun beslissingen direct invloed hebben op hoe middelen worden toegewezen en welke projecten prioriteit krijgen. Deze gesprekken en besluiten zorgen ervoor dat de gemeente in samenwerking met haar burgers en partners de gestelde doelen kan bereiken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24161


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags:
Raadsnummer : 24161