24-06-2022

Maatschappelijke ondersteuning

Foto van man in rolstoel met een begeleider

De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

datum nog niet bekend - carrousel

De wethouder licht het onderwerp toe en daarna volgt de bespreking.

Waar gaat het over?

Hoe de gemeente haar taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert, staat in een verordening. Die is in 2018 in werking getreden, maar moet nu vernieuwd worden. Vaak staat in een raadsvoorstel dat over een aanpassing van een verordening gaat een was-wordt-lijst. Daarin kan de lezer snel zien wat er veranderd is. Maar deze keer niet, omdat er zoveel veranderingen zijn. Wel heeft het college een toelichting bij het raadsvoorstel gedaan, met de achtergronden van de wijzigingen.

Een van de redenen waarom de verordening moet worden vernieuwd is nieuwe jurisprudentie (in de toelichting op het raadsvoorstel is hier meer over te lezen). Wat opvalt is dat de hoogste bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan over de bevoegdheden van de raad. Er is bepaald dat de raad minder mag delegeren dan in het verleden gedaan is en dat de raad de zogenaamde ‘essentialia’ in een verordening moet vaststellen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe verordening uitgebreider is dan de huidige verordening.

Waarom praat de raad hierover?

De raad moet de verordeningen vaststellen, het college mag dat niet zelf besluiten. Daarom krijgt de raad het raadsvoorstel aangeboden en de gelegenheid er met de portefeillehouder over te praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering en in de gesprekswijzer op < datum onbekend >


Tags: zorg
Raadsnummer: rv50/2022
Artikel delen: