Agendawijzer

Meer grip op Fonds verstedelijking

Raadsnummer: 24111

Geschreven op: 11-04-2024 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Fva

Meer controle op stadsfonds

 

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Almere om meer controle te krijgen op het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Dit fonds is belangrijk omdat het veel projecten in de stad financiert. De komende jaren zal er waarschijnlijk minder geld beschikbaar zijn voor dit fonds, terwijl het geld nog steeds nodig is voor belangrijke projecten. Ook zijn er projecten die zowel uit dit fonds als uit de normale begroting geld krijgen, wat het lastig maakt om goed te zien hoe het geld precies gebruikt wordt. Dit zorgt voor verwarring en maakt het moeilijk om te beslissen hoe het geld het beste besteed kan worden, vooral omdat er binnenkort bezuinigd moet worden.

Waarom praat de raad hierover?

De indiener wil zorgen dat de raad goed op de hoogte is van wat er met het geld in het Fonds Verstedelijking Almere gebeurt. De indiender vindt het belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van alle projecten die geld krijgen uit dit fonds. Zo kan de raad betere beslissingen nemen over hoe het geld uitgegeven wordt. Voordat de begroting wordt goedgekeurd door de raad, wil het raadslid een speciale bijeenkomst houden om te praten over hoe het FVA-geld het komende jaar gebruikt zal worden. En precies weten of er projecten zijn die geld krijgen uit het fonds én uit de normale begroting, om dubbel gebruik van geld te voorkomen. Dit moet helpen om het geld zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken, zeker nu er minder geld beschikbaar zal zijn.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24111


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Alle raadsleden vinden het goed dat er aandacht is voor het fonds. Maar is deze motie wel nodig? Er zijn al meerdere momenten per jaar waarop de raad spreekt over het Fonds Verstedelijking. Volgens sommige raadsleden maakt dat deze motie overbodig. De indiener hoorde de kritiek aan en besloot daarop de motie in te trekken. Daarmee is de behandeling afgerond.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: stadsontwikkeling
Raadsnummer : 24111