Agendawijzer

Meergronden

Raadsnummer: rv41/2022

Geschreven op: 02-06-2022 | Laatst bewerkt op: 24-06-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de ingang van schoolgebouw de Meergronden met een leerling met een mondkapje op.

Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

23 juni - plenair, besluit
16 juni - carrousel, motie

De besproken motie stelt voor om tenminste 35% sociale huurwoningen in het plan voor het Meergronden-gebied te laten opnemen. De raad leek er nogal verdeeld over. De indiener dient de motie daarom, zodat er in een stemming kan worden besloten. Komt dus bij de eerstvolgende plenaire vergadering op de besluitenlijst.

9 juni 2022 - Carrousel

Het college College = college van B&W vraagt de raad in te stemmen met het starten van de planuitwerking voor een nieuw schoolgebouw voor de Meergronden in combinatie met ca. 200 woningen op de locatie van de huidige school. De raad was blij met het voorstel voor een nieuw schoolgebouw. Dat is niet vreemd, want hier was eigenlijk bij de begroting al over besloten en geld voor gereserveerd. Ook het voornemen om op deze locatie woningen te bouwen werd gewaardeerd. Wel waren er vragen over hoe het aantal van 200 gekozen is, en hoe het eruit gaat zien als dat aantal woningen op deze locatie wordt gebouwd. Dat wordt bij de uitwerking die later naar de raad komt duidelijk. Een fractie heeft een motie ingediend om meer sociale huurwoningen te bouwen dan nu de bedoeling is. Die wordt volgende week besproken.

Waar gaat het over?

Voor alles wat in onze stad veranderen moet, houden uw volksvertegenwoordigers de vinger aan de pols. Da's best een hele klus. Want omdat het om de openbare ruimte gaat -dat wat van ons allemaal is- moet het heel zorgvuldig. En dat gaat ook zo.

Over Almere Haven bespreekt de raad al sinds 2019 herhaaldelijk. Het gaat om het hele stadsdeel, maar er is vooral aandacht voor het centrumgebied, de kuststrook en de Singelgracht. Niet alleen ambtenaren, wethouders en raadsleden zijn daarbij betrokken, maar ook tal van organisaties, woningcorporaties en inwoners. De gemeente pakt het in stukjes aan en is intussen al flink aan de slag in Almere Haven. Een belangrijk onderdeel dat nu aan de beurt komt is de vernieuwing van de Meergronden. Dat gaat niet zozeer over het bestaande schoolgebouw, maar wat er op die plek voor in de plaats moet komen.

Waarom praat de raad hierover?

In deze vergadering vraagt het college aan de raad om een aantal uitgangspunten vast te stellen. Zodat dat er op dit stukje grond niet alleen een nieuw schoolgebouw kan verschijnen, maar ook een paar honderd woningen. Die plannen zijn allemaal nog niet uitgewerkt en dat is precies de bedoeling om nu te gaan doen. Dus het college vraag aan de raad: mogen wij het project starten om het plan uit te werken? De raadsleden hebben nu dus de kans om het college de -naar hun idee- goede kant op te sturen.

Waar vind ik de documenten?

Bij de agendering op 9 juni 2022.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen, onderwijs
Raadsnummer : rv41/2022