Agendawijzer

Mensenhandel

Raadsnummer: 23161

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 14-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Zwartwitfoto van iemand die zich achter zijn hand verschuilt

Menselhandel is uitbuiting van anderen, meestal op een verschrikkelijke manier. Daar moet wat aan gedaan worden!


Waar gaat het over?

Mensenhandel is verschrikkelijk. De slachtoffers, vaak jong nog, worden door geweld en intimidatie, misleiding of bedreiging gedwongen iets te doen wat ze helemaal niet willen. De daders doen het om er zelf rijker van te worden. Mensenhandel is zwaar crimineel en de slachtoffers zijn ongelukkig en lopen vaak trauma's op. Mensenhandel moet dus aangepakt worden door de slachtoffers te 'bevrijden' en de daders te pakken. Probleem is dat mensenhandel voor een groot deel 'onzichtbaar' is. Het lukt slachtoffers vaak niet om het te melden, ze zitten knel. Daarom is het ook moeilijk om het aan te pakken, want de instanties die er wat aan moeten doen ontdekken niet alle gevallen. Toch wil de gemeente er zoveel mogelijk aan doen om deze onmenselijke praktijken een halt toe te roepen. In elk geval voor zover zij dat kan. De gemeente heeft de volgende doelen:

  • Adequaat signaleren en melden;
  • Effectief samenwerken;
  • Slachtoffers samenhangende hulp en ondersteuning bieden;
  • Meer zicht krijgen op aard, omvang en risicofactoren;
  • Barrie?res opwerpen;
  • Slachtofferschap reduceren.

Maar het grote doel is een sluitende ketenaanpak tegen mensenhandel in Flevoland en Almere te krijgen. U snapt, de gemeente doet het niet alleen, maar werkt in regionale samenwerkingen.

 
Waarom praat de raad hierover?

De raad praat al jaren regelmatig over dit onderwerp. Vaak tijdens besprekingen van de veiligheidsplannen. Maar in 2021 waren er in de raad gesprekken speciaal over dit onderwerp. Toen beloofde het college College = college van B&W dat er in 2022 een plan van aanpak zou komen. Dat is iets later geworden, maar nu zijn er wel: het 'Ambitieplan Mensenhandel Flevoland' en het 'Lokaal Uitvoeringsplan Aanpak Mensenhandel 2023-2024 Almere'.

 
Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=mensenhandel

Meer over mensenhandel:

https://www.comensha.nl/over-mensenhandel/vormen-van-mensenhandel/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-mensensmokkel/bestrijden-mensenhandel


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

12 oktober 2023 - Plenair, besluit.

  • Doelgericht strijden tegen mensenhandel (23161.001) AANVAARD 34/4
  • Mensenhandel 2023-2024 Almere (23161) AANVAARD 38/0