Agendawijzer

Meten is weten

Raadsnummer:

Geschreven op: 10-03-2022 | Laatst bewerkt op: 13-05-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:gelijke beloning mannen en vrouwen

Worden mannelijke en vrouwelijke ambtenaren wel gelijk betaald? Een aantal raadsleden wil dat graag onderzocht hebben.

Waar gaat het over?

21 april carrousel - afgerond

Na een prettige discussie –  het onderwerp kreeg brede steun van de raadsleden - beloofde de wethouder om na het zomerreces de resultaten via een raadsbrief te presenteren. De indiener was  tevreden en trok de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in. De raadsleden zien uit naar het resultaat.

Waar praat de raad over?
Een partij signaleert dat er nog altijd sprake is van een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. Daardoor lopen ze gedurende hun volledige carrière tot wel 300.000,- euro mis ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Dit terwijl beloningsdiscriminatie bij wet verboden is. Het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen die bij de overheid werken, bedraagt gemiddeld 4%. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De partij wil graag weten hoe dit zit bij de gemeente Almere en vraagt daarom om een intern onderzoek.


Waarom praat de raad hierover?
Een partij vind dit onderwerp belangrijk om in de raad te bespreken en wil dat het agenda komt. Zo’n motie heet een 'Motie vreemd aan de orde van de dag'. Die lange titel krijgt het, omdat het een motie is die nog niet op de agenda stond (dus nog niet aan de orde was).


Waar vind ik de stukken?
De stukken komen online te staan zodra het onderwerp is geagendeerd.

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur
Raadsnummer :