Agendawijzer

Mobiliteitsplan Hart van de Stad Almere 2030-2040

Raadsnummer: 24021

Geschreven op: 21-12-2023 | Laatst bewerkt op: 25-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Mensen op zebrapad

Mobiliteitsplan voor de Toekomst van Almere's Centrum

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W richt zich op de toekomstvisie voor het centrum van Almere en de noodzaak van mobiliteitsplanning om de bereikbaarheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van dit centrale stadsgebied te verbeteren. De visies "Almere Stad met Toekomst" en "Eeuwig Jonge Binnenstad" spelen hierbij een leidende rol. Het Mobiliteitsplan voor het centrum van Almere is het concrete actieplan om deze visie tot leven te brengen. Dit plan is van groot belang gezien de verwachte groei van de stad en de ambitieuze doelen voor het centrum, inclusief woningbouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad heeft een cruciale rol in deze kwestie vanwege verschillende redenen. Allereerst is stadsontwikkeling een kerntaak van de raad, en het mobiliteitsplan vormt de hoeksteen van de ontwikkeling van het stadscentrum. Ten tweede is een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het centrum van vitaal belang, niet alleen voor autoverkeer maar ook voor fietsers en voetgangers. Daarnaast vereisen de geplande mobiliteitsmaatregelen aanzienlijke financiële investeringen, waarvoor de raad goedkeuring moet verlenen.

Bovendien heeft het mobiliteitsplan directe invloed op de leefbaarheid en kwaliteit van leven in het centrum van Almere, een aspect waarin de gemeenteraad grote belangstelling heeft. Tot slot heeft het plan duurzaamheidsimplicaties, met name in termen van CO2-reductie en het stimuleren van milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals fietsen en wandelen. Het mobiliteitsplan is van essentieel belang voor de toekomst van Almere en de gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze visie.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24021


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: mobiliteit
Raadsnummer : 24021 23336