Agendawijzer

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

Raadsnummer: rv45/2022

Geschreven op: 02-06-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Onbebouwd stuk grond in Almere met een pad erdoorheen.

Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

23 juni - plenair, besluit

Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere 2022 (RV-45/2022) AANVAARD 42/0

16 juni 2022 - MPGA: klaar voor besluitvorming

De raad was heel tevreden over het perspectief en de manier waarop het werk aangeboden. Het werd dus een fijne bijeenkomst voor het college College = college van B&W , want de raad als geheel deelde eigenlijk dikke complimenten uit aan zowel College als ambtenaren die het perspectief hebben samengesteld. Met als kers op de taart de lofuitingen over de dashboards, die 'een briljante toevoeging’ werden genoemd. Natuurlijk waren er wat technische en inhoudelijke vragen rond woningbouw en bedrijventerreinen, en de mogelijkheid van kleine winkels. Maar de vragen werden in korte tijd naar tevredenheid beantwoord. Het stuk kan door naar besluitvorming.

9 juni 2022 - Carrousel, klaar voor politieke bespreking.

Over de MPGA valt vaak veel uit te leggen, het is best ingewikkeld. Daarom was de eerste vergadering een technische toelichting Een technische toelichting is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde. , waarin de raad van de ambtenaren een heldere uitleg kreeg over het raadsvoorstel. En natuurlijk stelden ze vragen. Daarmee is het onderwerp voor nu afgerond. Volgende vergadering komt de raad opnieuw bijeen voor de politieke bespreking.

Waar gaat het over?

MPGA is een afkorting van Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere. Dit document kijkt naar de waarde van de stukken grond in Almere. In de toekomst kunnen die worden gebruikt (geëxploiteerd) en hoeveel geld dat kan opleveren staat in een exploitatiebegroting.
De waarde van alle grond die nog geëxploiteerd kan worden staat op de balans van de gemeente in de Programmarekening. Dus dat betekent dat de exploitatiebegroting en de programmarekening aan elkaar vast zitten. Daarom kan de programmarekening -de verantwoording van het voorgaande jaar- niet worden vastgesteld zonder dat ook de exploitatiebegroting is vastgesteld. En dat laatste kan alleen de raad doen. Daarom praat (en besluit) de raad gelijktijdig over beide raadsvoorstellen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente moet de gronden exploiteren, maar de raad moet dat controleren en erover beslissen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 9 juni 2022.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.