Agendawijzer

MRA Agenda 2025 – 2028, wensen en opvattingen raad

Raadsnummer: 24130

Geschreven op: 28-04-2024 | Laatst bewerkt op: 11-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Mra

Almere en de MRA: Ambities en acties voor 2025-2028

Waar gaat het over?

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan een nieuwe vierjarige agenda voor de periode 2025 tot 2028. Deze agenda, die de samenwerking en ontwikkelingsrichtingen in de regio bepaalt, is nu voor 80% af. Het document draagt de naam 'Duidelijk Anders' en is een verzameling van ambities en plannen die voortkomen uit voorstellen van verschillende deelregio’s, waaronder Almere-Lelystad in samenwerking met de provincie Flevoland. De agenda bevat acht hoofdambities, waaronder het streven naar een klimaatneutrale en circulaire regio, het verminderen van arbeidsmarkttekorten, en het verbeteren van de leefbaarheid van steden en dorpen. Naast deze ambities zal er ook een Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUVP) opgesteld worden dat specifieke projecten en acties bevat om deze ambities te realiseren.

Waarom praat de raad hierover?

De raad bespreekt de 80%-versie van de MRA-agenda om hun wensen en meningen te formuleren voordat de definitieve versie wordt voltooid. Dit is een belangrijk moment voor de raadsleden om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke inhoud van de agenda. Het gaat erom dat de belangen en specifieke behoeften van Almere goed vertegenwoordigd zijn in de regiobrede plannen. Dit omvat onder meer zorgen over economische groei, sociale ontwikkeling, en de infrastructuur van onderwijs en transport. De raad heeft de mogelijkheid om aanpassingen voor te stellen die beter aansluiten bij de lokale situatie en de gemeenschappelijke doelen van de MRA te ondersteunen. Er is ook aandacht voor hoe de nieuwe agenda aansluit bij lopende samenwerkingen en programma's zoals 'Samen maken we Flevoland' en 'Almere 2.0'.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24130


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Naar aanleiding van de bespreking vorige week was één motie ingediend. De indieners kregen de ruimte deze toe te lichten. Daarna was er ruimte voor het stellen van politieke vragen. De reactie van het college en het delen van een politieke mening. De portefeuillehouder gaf een negatief advies over deze motie, omdat al een eerdere motie is aangenomen door de raad in 2022 die hetzelfde opriep. Uiteindelijk concludeerde de indiener de motie in te trekken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: mra
Raadsnummer : 24130