Agendawijzer (wat)

16-06-2022

MRA begroting (Metropool Regio Amsterdam)

MRA Verstedelijkingsconcept 2050

Almere werkt samen met 31 andere partijen in de regio. Daar is een begroting voor gemaakt.

30 juni - carrousel, afgerond

De raad had zowel complimenten voor de stukken als kritische opmerkingen. Zorgt de 40% van de begroting naar de uitvoeringsagenda niet voor een praatclubje? Waarom moet er gemeenschapsgeld zitten in het aanjagen van projecten? Hoe hebben we vanuit de raad van Almere invloed op de keuzes die er regionaal gemaakt worden hoe de bestuurlijke en ambtelijke tijd te besteden? Hoe zit het met de summiere toelichting van de inzet van fte’s? Waarom is er sprake van zoveel directieleden?
De portefeuillehouder (burgemeester) gaf samen met de ambtenaar volledig en geduldig antwoord op de vele vragen van de raadsleden. De uitkomst is dat ze de besproken punten meenemen in de regionale besprekingen. En er was zelfs een toezegging dat er bij het te verwachten raadsvoorstel in de herfst een terugkoppeling volgt op wat er bij de MRA is besproken vanuit de feedback van de Almeerse raad. Iets om naar uit te kijken.

23 juni 2022 - carrousel

Omdat een extra debat over de Floriade was ingelast, besloot het presidium van de raad om de tijd voor de carrouselvergaderingen in te korten. Een aantal onderwerpen komt daarom in een volgende Politieke Markt aan de beurt. Waaronder deze.

Waar gaat het over?

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, 31 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Deze partijen willen samen de economie in de regio versterken, zorgen voor goede leefbaarheid, grootstedelijk vervoer én voor voldoende woningen. Ze moeten daarover veel afspraken maken, waaronder die over de verdeling van activiteiten en de kosten. Want zo'n samenwerking kost geld en ook al betaalt het Rijk mee, de partijen in de regio moeten zelf de kosten dragen.

Waarom praat de raad hierover?

Gemeenteraden zijn de baas over het geld van de gemeenten (budgetrecht heet dat). Alle raden in de MRA moeten daarom akkoord gaan met wat de MRA doet en waaraan het geld wordt besteed. Eind 2021 zijn er samenwerkingsafspraken MRA in de raad bekrachtigd. Nu ligt er een concept meerjarenbegroting. Het college van B&W heeft al een reactie geschreven. Daarin staat onder andere de zg. ‘verdeelsleutel’ van de gevraagde regionale inzet en de (geïndexeerde) bijdrage per inwoner. Daarnaast benoemt het College een aantal aandachtspunten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op < >.

In het document 'vaststellen samenwerkingsafspraken MRA' leest u waarover de samenwerking gaat.

Vergelijkbare artikelen
IJmeerverbinding
IJmeerverbinding
2021-12-09
Artikel delen:
Portefeuille: Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: regio
Raads Number : rg162/2022