Agendawijzer

04-11-2022

MRA meerjarenbegroting 2023

NL

Nou vooruit, we doen een keer een foto van die andere mooie stad aan het IJmeer.

10 november, de definitieve begroting van de MRA wordt voorgesteld.

17 november - Het college trok het voorstel terug. Het is wel een goed idee om het hierover te hebben, maar de begroting is niet de plek om dat te doen. Waarschijnlijk komt het ophalen van de input in een andere vorm later terug op de agenda. Voor nu is dit onderwerp dus afgerond.

De Metropool Regio Amsterdam is een regionale samenwerking tussen 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio, ook een regionaal samenwerkingsverband. De MRA is de organisatie die de samenwerking vorm geeft, maar hij doet dat in opdracht van alle gemeenteraden (en de twee Provinciale Staten). Want regiobestuurders zijn geen volksvertegenwoordigers. Gekozen burgers wel. Dus komen de 'regio's' met hun plannen en begrotingen bij al die gemeenteraden langs om goedkeuring te halen. In deze bespreking gaat het over de financiën voor de komende jaren. In juni sprak de raad al over het concept, nu ligt het definitieve voorstel klaar.

De raad kan zijn mening (en oordeel) baseren op twee hoofdfactoren: de MRA-agenda, dat zijn de plannen voor de komende tijd en of de uitkomsten van de bespreking in juni in de begroting (voldoende) zichtbaar zijn geworden. Want dát er iets mee gedaan zou worden, is toegezegd. Ook kan besproken worden wat in de volgende stap moet gebeuren, namelijk het vaststellen van de MRA -agenda, begin 2023.

De documenten:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=mra%20meerjarenbegroting

 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: mra
Raadsnummer : rv64/2022