Agendawijzer

MRA Voortgangsnota 2023, wensen en opvattingen raad

Raadsnummer: 24128

Geschreven op: 25-04-2024 | Laatst bewerkt op: 26-04-2024 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Afbeelding:Mra

Terugblik en toekomst: Bespreking van de MRA Voortgangsnota in de Raad van Almere

Waar gaat het over?

De MRA Voortgangsnota 2023 is een belangrijk document dat terugkijkt op de prestaties en activiteiten van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) in het afgelopen jaar. Deze nota bevat essentiële informatie over de voortgang van diverse projecten en initiatieven binnen de regio. Het richt zich op de gerealiseerde resultaten en biedt een overzicht van de huidige situatie binnen de samenwerking. Dit document is niet alleen een terugblik, maar ook een basis voor toekomstige discussies en beslissingen binnen de gemeenschappelijke regio van Amsterdam.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt de MRA Voortgangsnota om te kunnen reflecteren op de lopende zaken en om nieuwe ideeën of wensen voor toekomstige samenwerkingen te formuleren. Deze discussies zijn cruciaal omdat ze helpen bij het sturen van de richting van de MRA-agenda en bij het vaststellen van prioriteiten voor de komende jaren. Het biedt de raad ook de mogelijkheid om feedback te geven over de structuur, duidelijkheid en bruikbaarheid van de nota, wat uiteindelijk leidt tot verbeteringen in hoe informatie wordt gepresenteerd en hoe projecten worden beheerd. Door middel van een geformaliseerde procedure kunnen de raadsleden hun wensen en opvattingen kenbaar maken, die vervolgens door de burgemeester worden samengebracht in een reactie aan de MRA.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24128


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: mra
Raadsnummer : 24128