Agendawijzer

Mva-gronden

Raadsnummer: rg66/2022

Geschreven op: 18-11-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Luchtfoto van bedrijventerrein Stichtsekant nabij Almere Haven

Voordat de gemeente grond kan verkopen, moet die eerst in 'exploitatie' worden genomen. Daar gaat de raad over.

Waar gaat het over?

MVA staat voor: Materiële Vaste Activa. Dat zijn stukken grond die eigendom zijn van de gemeente en bedoeld voor toekomstige ontwikkeling, maar waarop geen actieve ontwikkeling plaatsvindt. Om deze gronden in ontwikkeling te brengen en te kunnen verkopen, moeten deze eerst in een grondexploitatie worden opgenomen. De gemeenteraad moet dit goedkeuren. Als dat is gedaan kan de gemeente met andere partijen daarna contractuele verplichtingen aangaan.

Er wordt nu voor twee gebieden een voorstel aan de raad gedaan. In beide raadsvoorstellen gaat het om het activeren van MVA-gronden. Het college College = college van B&W geeft aan dat dit een administratieve handeling is waarmee het mogelijk wordt om te voorzien in de gestegen vraag naar bedrijfskavels. Het betreft gronden die in mindere tijden uit de grondexploitatie zijn gehaald en die nu, vanwege het aantrekken van de vraag, weer worden terug geplaatst.

Het gaat nu om twee gebieden: Stichtsekant en De Vaart 4.

Meestal kan hierover meteen een besluit worden genomen. Eerst op de agenda van besluitrijp In de besluitrijpvergadering staan onderwerpen waarover waarschijnlijk niet verder gesproken hoeft te worden. Die zijn dus rijp om een besluit over te nemen. en in de volgende vergaderingen in de besluitenlijst. Maar in de politieke markt van 10 november gaven enkele raadsleden aan deze voorstellen te willen bespreken. Eentje voorziet de komst van veel internet- en distributiebedrijven, terwijl in het coalitieakkoord wordt ingezet op meer maakindustrie. Een ander wil aan de orde stellen dat wellicht alternatieven voor gasloos bouwen kunnen worden gerealiseerd die nog duurzamer zijn.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 17 november.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

1 december - plenaire vergadering, besluiten:

  • Raadsvoorstel Activeren MVA-gronden Stichtsekant voor uitgifte bedrijfskavels (RV-66/2022) AANVAARD 44/0
  • Raadsvoorstel Activeren MVA-gronden De Vaart 4 voor uitgifte bedrijfskavels (RV-67/2022) AANVAARD 44/0

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rg66/2022, rg67/2022