Agendawijzer

18-11-2022

Mva-gronden

Luchtfoto van bedrijventerrein Stichtsekant nabij Almere Haven

Voordat de gemeente grond kan verkopen, moet die eerst in 'exploitatie' worden genomen. Daar gaat de raad over.

24 november 2022

MVA gronden Stichtsekant
Sommigen vinden de motie sympathiek (Nodig uit tot gebruik duurzaam gas, ook op Stichtsekant), anderen ondersteunen de duurzaamheidsgedachte, maar zetten vraagtekens bij de uitvoering. Om die reden ook ontraadt het college de motie. De indiener probeerde met extra uitleg over de motie twijfelaars over de streep te trekken, maar trok uiteindelijk de conclusie om die niet in stemming te laten brengen.
 
MVA gronden De Vaart
Hier waren een amendement en een motie te bespreken. Maar de vergadering begon met een praktische vraag: als het stroomnetwerk aan zijn maximum capaciteit zit (netcongestie), heeft het dan wel zin om bedrijfsgronden te activeren? "Ja," zei de wethouder. Want er zijn nog steeds mogelijkheden, zoals kleinverbruikers, die kunnen nog steeds worden aangesloten. Of bedrijven die zelfvoorzienend zijn of al een contract voor aansluiting hebben. Het amendement en de motie werden voldoende behandeld en gaan beide naar besluitvorming.

Waar gaat het over?

MVA staat voor: Materiële Vaste Activa. Dat zijn stukken grond die eigendom zijn van de gemeente en bedoeld voor toekomstige ontwikkeling, maar waarop geen actieve ontwikkeling plaatsvindt. Om deze gronden in ontwikkeling te brengen en te kunnen verkopen, moeten deze eerst in een grondexploitatie worden opgenomen. De gemeenteraad moet dit goedkeuren. Als dat is gedaan kan de gemeente met andere partijen daarna contractuele verplichtingen aangaan.

Er wordt nu voor twee gebieden een voorstel aan de raad gedaan. In beide raadsvoorstellen gaat het om het activeren van MVA-gronden. Het college College = college van B&W geeft aan dat dit een administratieve handeling is waarmee het mogelijk wordt om te voorzien in de gestegen vraag naar bedrijfskavels. Het betreft gronden die in mindere tijden uit de grondexploitatie zijn gehaald en die nu, vanwege het aantrekken van de vraag, weer worden terug geplaatst.

Het gaat nu om twee gebieden: Stichtsekant en De Vaart 4.

Meestal kan hierover meteen een besluit worden genomen. Eerst op de agenda van besluitrijp en in de volgende vergaderingen in de besluitenlijst. Maar in de politieke markt van 10 november gaven enkele raadsleden aan deze voorstellen te willen bespreken. Eentje voorziet de komst van veel internet- en distributiebedrijven, terwijl in het coalitieakkoord wordt ingezet op meer maakindustrie. Een ander wil aan de orde stellen dat wellicht alternatieven voor gasloos bouwen kunnen worden gerealiseerd die nog duurzamer zijn.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 17 november.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
grond
2022-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rg66/2022, rg67/2022