Agendawijzer

Nobelhorst (Het Groene Veld)

Raadsnummer: rg246/2022

Geschreven op: 13-10-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Nobelhorst

Buurtgenoten in Nobelhorst willen niet dat op het centrale groene veld gebouwd gaat worden.

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W wil een nieuw gezondheids- en zorgcentrum in hoogbouw realiseren op het groene veld naast de brink in Nobelhorst. De plannen passen in het vigerende bestemmingsplan, maar stuiten op weerstand bij omwonenden. Een groot deel van de bewoners heeft een petitie ondertekend, waarin ze pleiten voor behoud van het Groene Veld dat wordt gezien als één van de weinige groenvoorzieningen in de wijk.

In het gedragen agendavoorstel wordt dit pleidooi nader onderbouwd en wordt de raad gevraagd het college opdracht te geven:

  • in Nobelhorst een andere locatie te zoeken voor het gezondheids- en zorgcentrum, zodat het Groene Veld zijn huidige sociale en sportieve functie kan behouden;
  • dit te doen in samenspraak met de ondernemers van het gezondheids- en zorgcentrum (van waaruit in een eerder stadium al de mogelijkheid van alternatieve locaties is geopperd, wat toen echter niet is gehonoreerd) en met bewoners.    

Voorgeschiedenis

Op basis van het Ontwerpplan Hout Noord (2010) is het bestemmingsplan Hout Noord (2014) opgesteld, waarin voor de locatie van het groene veld een woonbestemming met een supermarkt/detailhandel was opgenomen. In 2019 is een addendum vastgesteld op het Ontwerpplan Hout Noord, waarbij de supermarkt is verplaatst. Het initiatief voor een gezondheids- en zorgcentrum past binnen de huidige bestemming. De plannen voor het gezondheids- en zorgcentrum zijn inmiddels zover dat er een reserveringsovereenkomst is gesloten met de initiatiefnemer, die binnenkort wordt omgezet in een koopovereenkomst. Er is nog geen vergunningaanvraag ingediend.

Waarom praat de raad hierover?

Een groep inwoners heeft met een petitie medestanders verzameld en met ruim voldoende handtekeningen een burgeractiviteit op de agenda van de raad gekregen.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=groene%20veld

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

24 november - Er lag een sterk gewijzigde motie voor. Deze lijkt niet meer aan te sluiten bij de wensen van de inwoners die de Burgeractiviteit waren gestart. En de indiener had nog heel wat vragen aan de portefeuillehouder. Een belangrijke daarvan was de vraag aan de wethouder om de verschillende partijen bij elkaar te brengen om op een neutrale manier rust te brengen in dit dossier. Moet er nu onder druk een besluit worden genomen? Of kan er tijd worden genomen voor een goed vervolg door een nieuwe bespreking? Hier verschilden de meningen, mede in verband met de -al gemaakte- juridisch bindende afspraken. De wethouder wilde die avond duidelijkheid vanwege mogelijke financiële risico’s.

Maar, hij zegde toe alternatieven voor het groene veld te willen verkennen: op korte termijn wil hij met bewoners en huisartsenposten spreken over alternatieve locaties voor de huidige functies van het groene veld. En vervolgens wil hij, ook op korte termijn (uiterlijk eind januari 2023) een raadsbrief sturen naar de raad. Daarom trekt de indiener de motie in.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: groen, leefbaarheid
Raadsnummer : rg246/2022