Agendawijzer

04-03-2022

Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd gevolgen. Bij de inwoners zorgt het voor veel leed. Velen van hen zijn hun land ontvlucht en zoeken ergens opvang.

3 maart - Carrousel

De conclusie is helder: de raad is unaniem voor aannemen van deze motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd, zij het iets aangepast. Tijdens plenair werd dan ook zo besloten. Tijdens de carrouselvergadering vond vooraf een goed gesprek plaats over de huidige stand van zaken. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het vinden van twee keer 1000 opvangplekken op korte termijn. Maar omdat deze vluchtelingen niet onder de reguliere asielprocedure en daarmee de verantwoordelijkheid van het COA vallen, zijn de ‘normale’ regelingen niet van toepassing. De gemeente bespreekt daarom met de organisaties in de stad de mogelijkheden voor deze de groep vluchtelingen. 

Waar gaat het over?

Een aantal partijen verzoekt het college College = college van B&W te verzoeken één of meer geschikte plekken in Almere in te richten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Gezien de urgentie wordt het college gevraagd ervoor te zorgen dat deze locatie(s) uiterlijk eind maart geschikt is/zijn.

Waarom praat de raad hierover?

Er zijn enorm veel mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld in de Oekraïne. De partijen vinden het belangrijk om wat voor hen te betekenen.  Daarom hebben zij het Presidium gevraagd het onderwerp heel snel op de agenda te zetten.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Motie vreemd

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen