Agendawijzer

Omgevingsplan Almere

Raadsnummer: RG03/22

Geschreven op: 16-12-2021 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Nieuwbouwlocatie in Almere Oosterwold

 

De nieuwe omgevingswet moet zorgen voor meer lokaal maatwerk, een betere en snellere besluitvorming en het bevorderen van participatie. Het omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen.

13 januari 2021 - Carrousel afgerond

Er was een lange sessie ingepland. Maar de vergadering was na 35 minuten al afgelopen. De raadsleden hadden veel waardering voor de manier waarop het agendavoorstel was geschreven. Het college College = college van B&W stelde de raad tijdens de vergadering vier consultatievragen over hoe het nieuwe omgevingsplan moet worden gemaakt. Het bleek dat was steun voor de lijn van het college. Deze houdt in: 1. Het college informeert de raad  twee keer per jaar over het proces. 2. Het nieuwe omgevingsplan is zowel themagericht als gebiedsgericht. 3. Initiatieven worden gefaciliteerd met omgevingsvergunningen. 4. De raad houdt de vinger aan de pols en delegeert in eerste instantie geen bevoegdheden aan het college. Hiermee rondden de raadsleden en het college het onderwerp voor nu af.

 

Waar gaat het over?

Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Althans: waarschijnlijk. De invoering is al een paar keer uitgesteld.

In de wet is het omgevingsplan een belangrijk instrument. Iedere gemeente moet straks één omgevingsplan hebben. Zo’n plan bevat alle spelregels die gelden voor de fysieke leefomgeving (woningbouw, windmolenparken, speeltuinen etc). In het omgevingsplan worden bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen logisch en samenhangend gebundeld. Het is een erg grote klus om alle verschillende bestemmingsplannen (en andere afspraken) bijeen te brengen in één overzichtelijk omgevingsplan. De gemeente is er al een tijd mee bezig. Ook de raad heeft zich al in de nieuwe wetgeving verdiept.

Waarom praat de raad hierover?

Het college wil de raad informeren over hoe zij wil omgaan met de structuur van het omgevingsplan, de manier van regels stellen en de participatie.

Waar vind ik de documenten?

Bij de agendering op 13 januari.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.