Agendawijzer

Omgevingsvisie Almere 2050

Raadsnummer: 23020

Geschreven op: 20-01-2023 | Laatst bewerkt op: 09-02-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de stad over het Weerwater

26 januari, hoe gaan we plannen maken voor de stad van de toekomst?


Waar gaat het over?

Met de - tot nu uitgestelde - omgevingswet gaat er veel veranderen. Zo moet elke gemeente verplicht een omgevingsvisie vaststellen. Hoe gaan we de stad de komende jaren inrichten? Die vraag staat in zo’n omgevingsvisie centraal. En het gaat over alle aspecten van de (fysieke) leefomgeving. Van woningbouw tot lantaarnpaal. Van fietspad tot grasveld. Dit is dus een heel belangrijk raadsvoorstel; het gaat over onze gezamenlijke openbare ruimte

Voordat de raad de omgevingsvisie kan vaststellen, moet er goed over gesproken worden. De raad is als vertegenwoordiging van de inwoners de aangewezen partij, maar ook de directe betrokkenheid van de stad is erg belangrijk. Daarom doet het college College = college van B&W met deze startnotitie verschillende voorstellen om gesprekken te gaan voeren met raad én stad.

Daarna komen er in de raad twee belangrijke beslismomenten: Het vaststellen van de ontwerp-omgevingsvisie én het vaststellen van de definitieve versie. Daarna blijft de raad controleren of de gemeente zich aan de afspraken houdt. Want ook dat is de verantwoordelijkheid van de raad.

Participatie

Het college komt met verschillende voorstellen om de stad te betrekken bij deze omgevingsvisie. Dat is sowieso een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet: zonder goede participatie géén nieuwe visie. Er wordt voorgesteld om een debatreeks te organiseren, om in gesprek te gaan met maatschappelijke partners én om te experimenteren met een burgerberaad.

Dat klinkt als best veel. En dat is het ook. Maar gelukkig zijn er wel wat kaders voor al die gesprekken. Want in 2021 stemde de raad in met het ‘Toekomstperspectief Almere, stad met toekomst’. Hierin zijn de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de stad al vastgelegd.

Kan de raad zich vinden in de voorstellen van het college? Is de raad voldoende aan zet? En is ook voor u als inwoner voldoende ruimte om mee te praten? Op 26 januari gaat het debat van start.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=omgevingsvisie%20almere%202050


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

2 februari - plenair, besluiten.

  • Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Almere 2050 (23020) AANVAARD 42/0