Agendawijzer

12-11-2021

Omgevingswet invoering

Foto van vleugelnootboom aan Rameaugracht

 

Hoe gaat de gemeente de Omgevingswet invoeren. Helder afspraken moeten ervoor zorgen dat de invoering, midden volgend jaar, goed gaat.

25 november 2021 - Raadsbesluit aanvaard

Raadsvoorstel Omgevingswet, programmalijn Vernieuwend Werken: Jaarrapportage 2020 en Jaarprogramma 2021/2022 (RV-98) AANVAARD 44/0 (er was één raadslid ziek, daarom 44 stemmen en niet de gebruikelijke 45).

11 november 2021 - Carrousel afgerond

Het was een heldere evaluatie. De raad is het ermee eens dat kan worden doorgegaan op de ingeslagen koers. Aan het einde van de vergadering waren ze het eens dat het besluit hierover genomen kan worden. In de volgende plenaire vergadering dus.

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W informeert de raad met een raadsvoorstel over de jaarrapportage Vernieuwend Werken 2020 en vraagt de raad in te stemmen met de vervolgstappen voor de periode 2021/2022 voor de programmalijn Vernieuwend Werken in het Jaarprogramma Implementatie Omgevingswet.

Een hele mondvol. Maar de nieuwe Omgevingswet brengt ook handenvol werk met zich mee voor de gemeente en de volksvertegenwoordiging. De Omgevingswet brengt alle spelregels die gelden voor de fysieke leefomgeving (woningbouw, windmolenpark, speeltuinen, etc.) bij elkaar in één wet. Deze wet (invoeringsdatum 1 juli 2022) moet zorgen voor meer lokaal maatwerk, betere en snellere besluitvorming en participatie bevorderen. Het gaat niet alleen om een wetswijziging, maar ook de invoering van een digitaal landelijk stelsel en een andere manier van werken.

Waarom praat de raad hierover?

De raad moet het als hoogste beslisorgaan in de stad eens zijn met de manier waarop het college (dus de gemeente) de omgevingswet gaat invoeren. Anders gezegd: de raad beoordeeld of de 'koers' van de gemeente goed is. In eerdere besprekingen vroeg de raad erom dat eerst wordt teruggeblikt op eerdere activiteiten, voordat over nieuwe activiteiten wordt besloten. Dat is wat nu gebeurt.

Waar vind ik de documenten?

In de gesprekswijzer staan links naar de belangrijke documenten.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.