Agendawijzer

Onafhankelijke bemiddelaar afvalwater Oosterwold

Raadsnummer: 24174

Geschreven op: 25-06-2024 | Laatst bewerkt op: 26-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Oosterwold

Discussie over onafhankelijke bemiddelaar afvalwater Oosterwold

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel van een raadslid gaat over de aanstelling van een onafhankelijke bemiddelaar voor de afvalwaterproblematiek in de wijk Oosterwold in Almere. Op 23 november 2023 heeft de gemeenteraad een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. aangenomen die oproept tot de benoeming van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze persoon zou moeten helpen bij het maken van afspraken, toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden en het vaststellen van eventuele schade. Echter, uit een raadsbrief van mei 2024 blijkt dat het college College = college van B&W op twee punten afwijkt van de motie: de samenwerking met bewoners en de functieomschrijving van de bemiddelaar.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil dit onderwerp bespreken omdat er onenigheid is ontstaan over de uitvoering van de motie. Het college heeft ervoor gekozen om zelfstandig een bemiddelaar te werven zonder de bewoners, wat tegen de wens van de gemeenteraad ingaat. Bovendien is er discussie over de rol van de bemiddelaar; het college ziet deze niet als technisch toezichthouder of juridisch adviseur, terwijl de gemeenteraad dat wel wil. Dit verschil van mening en de zorgen van bewoners over het proces roepen vragen op die de indiener graag wil bespreken. Het doel is om bewoners de kans te geven hun visie te delen en om te begrijpen waarom het college is afgeweken van de oorspronkelijke motie.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24174


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: oosterwold
Raadsnummer : 24174