Agendawijzer

Ondermijning

Raadsnummer: RG424

Geschreven op: 03-12-2021 | Laatst bewerkt op: 24-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Criminaliteit

Georganiseerde misdaad is een bedreiging voor de rechtsstaat. Het ondermijnt het economische- en het maatschappelijke verkeer en vooral het vertrouwen van inwoners in de rechtsstaat. Mede op aandrang van de raad bedacht het college College = college van B&W een aanpak.

9 december 2021 - Plenair

Het raadsvoorstel RV108 werd aanvaard, 30 voor, 15 tegen.

2 december 2021 - Carrousel, motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. besproken plan en motie gaan naar besluitvorming.

Een fractie diende een motie in om meteen te starten met het plan en de kosten daarvoor uit de algemene reserve van de gemeente te halen. Dat was namelijk wel een vraag: waar moet het extra geld vandaan komen? Deze motie geeft de raad daar antwoord op. Volgende week moet blijken wat de raad besluit.

25 november 2021 - Carrousel, besproken en motie aangekondigd

De burgemeester maakte een verdiepingsplan dat donderdag werd besproken. Er was veel waardering voor. Wel kwam de vraag of het wel genoeg is, maar het werd ook als eerste stap werd gezien, omdat de burgemeester het moet doen met de huidige middelen en menskracht. Aan die beperkte capaciteit wordt landelijk al wat gedaan. Maar het is nog wel nodig dat het college en fracties in Den Haag hiervoor blijven lobbyen. In onze stad lopen er onderzoeken om te kijken waarop de focus van het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. moeten liggen, zodat de gemeente daarop gericht kan inzetten. Die onderzoeken zijn eerste kwartaal 2022 gereed en kunnen dan worden afgewogen voor een nieuw collegeakkoord en veiligheidsbeleid. Een aantal raadsleden gaf aan dat dit onderwerp ook aandacht verdient in andere beleidsterreinen (zorg en onderwijs).

Waar gaat het over?

Georganiseerde misdaad is een bedreiging voor de rechtsstaat. Het ondermijnt het economische- en het maatschappelijke verkeer en vooral het vertrouwen van inwoners in de rechtsstaat. De verleiding van snel geld en status heeft op jongeren grote aantrekkingskracht. Het volgen van een gedegen opleiding en regulier werk verdwijnt dan uit beeld. Het is daarom belangrijk dat Almere in woord en daad duidelijk maakt dat criminele gedrag nooit loont en wordt aangepakt. Criminaliteit maakt bovendien vooral slachtoffers door overlast (denk aan hennepteelt), dwang (denk aan mensenhandel), dreiging en geweld (denk aan Outlaw Motor Gangs). Vooral kwetsbare groepen uit onze stad lopen hierbij een groot risico.

Voor criminele netwerken heeft Almere bovendien een gunstige ligging: het is centraal gelegen, dichtbij Amsterdam en Schiphol, heeft een uitgestrekt buitengebied, diverse bedrijventerreinen en een goede infrastructuur.

Raad en college zien genoeg aanleiding om een apart actieplan te maken waarin Almere zichtbaar maakt op welke manier de georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt en welke voortgang hierin wordt geboekt.

Waarom praat de raad hierover?

Een intensievere aanpak van de georganiseerde misdaad is het initiatief van een van de fracties uit de raad. Het college heeft de opdracht gekregen met een actie- of uitvoeringsplan te komen. Die moet nu dus door de raad worden beoordeeld.

Waar vind ik de documenten?

Bij de agendering op 25 november.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: