Agendawijzer

Onderzoek naar radicalisering in Almere

Raadsnummer: 23324

Geschreven op: 06-12-2023 | Laatst bewerkt op: 08-12-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Veiligheid

Diepgaand onderzoek naar extremisme voor een veiliger Almere.

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel van het college College = college van B&W richt zich op het opzetten van een onderzoeksmethodiek om radicalisering en extremisme in Almere te onderzoeken. Het doel is om een diepgaand begrip te krijgen van extremistische trends en online groepen waar mogelijk extremistische inhoud wordt gedeeld. Het onderzoek wil ook mogelijke sluimerende radicalisering in de stad identificeren. Belangrijke aandachtspunten zijn privacy, ethische normen en het ontwikkelen van doelgericht beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. om radicalisering vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel vanwege zijn cruciale rol bij de waarborging van de veiligheid, leefbaarheid en vreedzaamheid binnen Almere. Het onderzoek en de voorgestelde maatregelen, zoals de instelling van een onafhankelijke begeleidingscommissie en een ethische commissie, zijn bedoeld om de integriteit en zorgvuldigheid van het onderzoek te waarborgen. Het delen van de onderzoeksresultaten en een transparante communicatie over de implementatie van beleidsveranderingen met de gemeenteraad staan centraal. Het uiteindelijke doel is om het beleid aan te passen en de stad Almere veiliger en vreedzamer te maken op basis van de onderzoeksresultaten.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/searchradicalisering


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Voor het reces is uitgebreid gesproken met de raad en de portefeuillehouder over de onderzoeksmethodiek om inzicht te krijgen in extremisme. Vanavond werd een motie van een aantal raadsleden besproken. Na enkele verhelderende vragen gaf de portefeuillehouder een korte reactie op de ingediende motie. Enerzijds werd toegezegd om in de onderzoeksuitvragen een zinsnede weg te halen, namelijk het onderzoek doen naar radicale sentimenten. Desondanks werd deze motie ontraden door het college, omdat hierdoor niet langer de doelstelling van het onderzoek gehaald kan worden volgens het college. Een aantal raadsleden neemt de reacties van de overige raadsleden en het college mee terug naar de fractiekamer en overweegt of deze motie wordt ingediend voor besluitvorming.

Artikel delen: