Agendawijzer

Onderzoek tijdig andere mogelijkheden voor busvervoer

Raadsnummer: 24055

Geschreven op: 26-02-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:OV

Toekomst van busvervoer in Almere: Op weg naar duurzame alternatieven.

 

Waar gaat het over?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. bespreekt de toekomst van busvervoer in de stad, met een focus op het onderzoeken van alternatieve energiebronnen voor bussen. Het huidige contract voor busvervoer loopt tot medio 2027, en er is een duidelijke behoefte aan meer emissievrije bussen, gezien de stadsuitbreiding en de ambitie voor schoon vervoer. De motie benadrukt de zorgen over netcongestie en het huidige beperkte aantal elektrische bussen. Het college College = college van B&W wordt opgedragen om onderzoek te doen naar andere energievormen, zoals waterstof, en de bevindingen te delen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze motie vanwege de naderende vernieuwing van het busvervoercontract en de ambitie voor een duurzamere stadsvervoer. In de motie wordt gesteld dat er een dringende noodzaak is om alternatieven voor elektrisch aangedreven bussen te verkennen, gezien de verwachte netcongestie en het beperkte aantal huidige elektrische bussen. De indieners geven aan dat dit onderzoek cruciaal is om te zorgen voor betrouwbaar, duurzaam en efficiënt openbaar vervoer in de toekomst van Almere.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24055


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De indiener heeft de motie tijdens de wegingstafel ingetrokken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: