Agendawijzer

Onderzoek tijdig andere mogelijkheden voor busvervoer.

Raadsnummer: 24164

Geschreven op: 12-06-2024 | Laatst bewerkt op: 13-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Busplein Almere Buiten met mensen en een bus

Alternatieve energie voor busvervoer in Almere

 

Waar gaat het over?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van een raadslid gaat over het onderzoeken van alternatieven voor het busvervoer in Almere. Momenteel zijn er slechts acht elektrische bussen, terwijl er 110 bussen in totaal zijn. De huidige concessie voor busvervoer loopt tot 2027. Voor de nieuwe concessie wordt verwacht dat er meer bussen nodig zijn door de groei van Almere. De indiener wil dat deze bussen emissieloos zijn, maar maakt zich zorgen over de capaciteit van het energienetwerk. Daarom stelt het raadslid voor om nu al onderzoek te doen naar andere energiebronnen, zoals waterstof, voor stadsbussen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp omdat de uitbreiding van Almere in 2027 een grotere vraag naar openbaar vervoer zal veroorzaken. De raad maakt zich zorgen over de belasting van het energienetwerk door het opladen van elektrische bussen. Daarom wil de raad alternatieve energiebronnen onderzoeken om te zorgen dat er voldoende en betrouwbare busdiensten zijn. Door nu al te beginnen met dit onderzoek, hoopt de raad tijdig oplossingen te vinden die effectief en haalbaar zijn.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24164


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad vindt het bespreken van het raadsvoorstel niet nodig. Het voorstel wordt in stemming gebracht tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering. 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: openbaarheid
Raadsnummer : 24164