Agendawijzer

Ontneem drempels voor uitstroom naar werk vanuit de bijstand

Raadsnummer: 23331

Geschreven op: 14-12-2023 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Mensen op zebrapad

Hoe maak je de overstap makkelijker voor mensen vanuit de bijstand naar betaald werk.

Waar gaat het over?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. , ingediend door enkele raadsleden, richt zich op het verminderen van hindernissen voor mensen die vanuit de bijstand willen overstappen naar betaald werk. Het gaat om het aanpakken van onduidelijkheid over inkomenseffecten bij uitstroom naar werk, de onzekerheid rondom terugkeer naar de bijstand na baanverlies, en bestaande procedures die een vlotte terugkeer bemoeilijken.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp omdat mensen in de bijstand vaak aarzelen om werk te aanvaarden vanwege onzekerheid over veranderingen in hun financiële situatie en de complexiteit om opnieuw in de bijstand te komen na werkverlies. Door deze kwesties aan te pakken, wil de raad de overgang van bijstand naar werk soepeler maken en meer vertrouwen en zekerheid bieden aan degenen die in- of uitstromen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://almere.notubiz.nl/document/13626770/


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: werk en inkomen
Raadsnummer : 23331