Agendawijzer

Ontwerp Regionaal risicoprofiel 2024 en ontwerp gezamenlijk beleidsplan 2025- 2028 Veiligheidsregio Flevoland

Raadsnummer: 24152

Geschreven op: 30-05-2024 | Laatst bewerkt op: 08-06-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsplannen voor Almere: Wat betekent dit voor u?

Waar gaat het over?

De gemeente Almere werkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2025-2028, samen met de Veiligheidsregio Flevoland. Dit plan richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de regio. In het plan staan belangrijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Almere zo goed mogelijk beschermd zijn tegen risico’s zoals grote ongevallen of rampen. Het plan beschrijft ook hoe de gemeente en andere organisaties samenwerken om snel en effectief te kunnen reageren in noodsituaties. Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel geld er beschikbaar is voor deze plannen en hoe dit geld het beste besteed kan worden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit plan omdat zij een belangrijke rol speelt in het vaststellen ervan. De raad kijkt of het plan goed in elkaar zit en of er genoeg middelen zijn om het uit te voeren. Het is belangrijk dat er genoeg geld is om alle plannen te realiseren. Als er niet genoeg geld is, moet er gekozen worden welke delen van het plan het belangrijkst zijn. De raad zorgt er ook voor dat de inwoners goed voorbereid zijn op mogelijke risico’s. Dit doen zij door te controleren of de plannen duidelijk en uitvoerbaar zijn en door aanbevelingen te doen aan de Veiligheidsregio. De gemeenteraad wil dat alle inwoners van Almere zich veilig voelen en goed geïnformeerd zijn over wat er gedaan wordt om hun veiligheid te waarborgen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24152


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: