Agendawijzer

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kruidenwijk

Raadsnummer: 24095

Geschreven op: 04-04-2024 | Laatst bewerkt op: 05-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Kruidenwijk

Kruidenwijk pioniert met nieuwe woonvormen

Waar gaat het over?

Er is een plan om acht nieuwe woningen te bouwen in de Kruidenwijk, gelegen tussen het Gemberpad en de Wisselgracht, net ten zuiden van de Korianderbrug. Dit initiatief, bekend als de pilot 'Bouwen door de Buurt', is een nieuwe benadering van stadsontwikkeling, waarbij de inwoners zelf de touwtjes in handen nemen. Ze kiezen waar ze willen wonen, betrekken de gemeenschap bij hun plannen en vragen de gemeente om hulp om deze mogelijk te maken. Dit project is uniek omdat het niet volgt op een gemeentelijk stedenbouwkundig plan; in plaats daarvan creëren de bewoners, die elkaar via dit project hebben ontmoet, zelf hun ideale woonomgeving volgens hun wensen en budget.

Waarom praat de raad hierover?

De bouw van deze woningen vereist een afwijking van het bestaande bestemmingsplan, aangezien de locatie momenteel de bestemming 'Groen' heeft, waar wonen niet is toegestaan. Dit is waarom de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet afgeven, een noodzakelijke stap om de bouw juridisch mogelijk te maken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24095


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24095