Agendawijzer

Ontwikkelingen hightech campus

Raadsnummer: 24183

Geschreven op: 04-07-2024 | Laatst bewerkt op: 15-07-2024 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Afbeelding:Zij-ingang Stadhuis Almere, trouwingang

Voortgang Hightech Campus Almere

 

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel gaat over de voortgang van de ontwikkelingen rondom een nieuwe hightech campus in Almere. Het college College = college van B&W heeft de gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden over deze plannen. Op verschillende momenten in 2023 en 2024 zijn er raadsbrieven gestuurd om de raad te informeren over de stand van zaken. In september en november 2023 en in februari en mei 2024 zijn er updates gedeeld. Nu wil het college opnieuw de laatste ontwikkelingen bespreken en horen wat de raad hiervan vindt. Dit gesprek is belangrijk om te weten welke aandachtspunten de raad heeft voor de verdere uitwerking van de plannen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad praat over de hightech campus omdat het een belangrijk project is voor de stad Almere. Het kan veel voordelen brengen, zoals nieuwe banen en economische groei. Daarom is het cruciaal dat de raad goed geïnformeerd is en kan meedenken over de plannen. Het college wil weten of er nog zaken zijn waar ze rekening mee moeten houden bij het vervolg van het project. Bovendien wordt er gesproken over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie, omdat het openbaar maken hiervan de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De raad moet dus niet alleen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, maar ook meedenken over hoe deze informatie het beste kan worden behandeld.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24183


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: high tech campus
Raadsnummer : 24183