Agendawijzer

Ontwikkelvisie 2040 natuurkrachtig hart van de stad

Raadsnummer: 24056

Geschreven op: 26-02-2024 | Laatst bewerkt op: 27-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Groen hart

Droom jij ook van een groener Almere? Kom meer te weten over het toekomstbeeld voor 2040 tijdens een speciale raadsvergadering op locatie bij het Windesheim Almere.

Waar gaat het over?

Gaat Almere Centrum transformeren tot één van Nederlands groenste harten? Van het nieuwe Stadsweteringpark tot Bospark A6, al deze plannen staan in de Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040, die nu ter goedkeuring bij de gemeenteraad ligt.

Het college College = college van B&W heeft een plan aan de raad voorgelegd om het hart van de stad te ontwikkelen als een van de groenste (hoog)stedelijke gebieden van Nederland, met behulp van het principe van Natuurlijk Verstedelijken. Bestaande straten worden groener gemaakt en in nieuwe straten komt extra ruimte voor bomen en planten. Verder worden er nieuwe stadsparken aangelegd. Tijdens een raadsvergadering op 4 april gaan raadsleden in gesprek over deze visie met betrokken partners en experts.

Het programma 

  • Introductie Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad
  • Reflectie op ontwikkelvisie door aanwezigen & genodigde partners
  • Toelichting op de ontwikkelvisie door de bureaus Felixx & Posad-Maxwan
  • Gesprek tussen raadsleden en aanwezige experts en partners

Praktisch

De bespreking zal plaatsvinden bij het Windesheim Almere en start om 19:00 en duurt tot 21:00. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst.

Inspreken is tijdens deze raadsvergadering niet mogelijk. Dat is wel mogelijk bij de vervolgbespreking, dan zal de politieke bespreking namelijk plaatsvinden. Nog vragen? Stuur een mail naar bezoek@raadvanalmere.nl.

Locatie

Windesheim Almere
Gebouw de Landdrost
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Waarom praat de raad hierover?

De "Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040" schetst een toekomstbeeld voor Almere als een groene, duurzame en levendige stad. Het plan van het college benadrukt het belang van natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling, waarbij groen en water centraal staan in de transformatie van het stadscentrum. De visie streeft naar een evenwichtige mix van wonen, werken, recreëren en voorzieningen, met speciale aandacht voor mobiliteit, duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. Het introduceert concepten zoals "Natuurlijk verstedelijken", waarbij de ontwikkeling hand in hand gaat met de natuur, en benadrukt de noodzaak van participatie van inwoners en stakeholders in het ontwikkelingsproces.

De gemeenteraad bespreekt dit plan om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van Almere. Door een groen en waterrijk stadscentrum te creëren, wil de gemeente een leefbare, aantrekkelijke en duurzame omgeving voor haar inwoners en bezoekers realiseren. Dit past binnen de bredere doelstellingen van Almere om de stad te ontwikkelen als een belangrijke, veerkrachtige en gezonde stad binnen de Metropoolregio Amsterdam. De discussie in de gemeenteraad richt zich op het vaststellen van uitgangspunten en principes voor deze ontwikkeling, het betrekken van de gemeenschap en het waarborgen van de financiële en ecologische duurzaamheid van het project.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24056


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: